Další kartogramy a grafy

Kartogramy po jednotlivých MAS jsou do webu LEADER zařazeny jako ukázka možností webových technologií, které nabízí jeho provozovatel, spol. SEAL, s.r.o., k využití pro jednotlivé místní akční skupiny. Kartogramy jsou generovány online na základě územního vymezení MAS, hranic obcí z RÚIAN a statistických dat, která má spol. SEAL, s.r.o. k dispozici z ČSÚ a MPSV. Tyto mapy je možné vložit do webových stránek MAS formou iframe nebo vytvořit v rámci webu MAS interaktivní aplikaci, která umožní výběr zobrazení. Stejným způsobem by bylo možné interpretovat další statistické údaje - buď takové, které má SEAL k dispozici za celou ČR, nebo údaje získané MAS v rámci přípravy "integrovaných strategií území". Mnoho údajů je k dispozici i v časových řadách, je tedy možné z nich vytvářet i grafy znázorňující vývoj MAS nebo sledy kartogramů.

Tyto pokročilejší funkce nabízíme místním akčním skupinám v rámci projektu ISÚ - Integrované strategie území na adrese http://www.isu.cz. V případě zájmu se na nás obraťte:

SEAL, s.r.o.
kontaktní osoba ing. Stanislav Sojka
e-mail seal@seal.cz
tel. 224 256 502
nebo viz kompletní kontakty www.seal.cz/kontakt/