Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Frýdlantsko, z.s.
Název místní akční skupiny
Okres Liberec (Kraj Liberecký)
Účel místní akční skupiny Všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území - venkovského mikroregionu Frýdlantsko
Právní forma občanské sdružení
26982773
Datum registrace 1.12.2004
Sídlo Frýdlant
Ulice a č. popisné/č. orientační nám. T.G.Masaryka 99
Obec/Pošta Frýdlant
PSČ 46401
Telefon
Fax
Mobil 774678033
E-mail masif@seznam.cz
Vlastní www stránky www.masif.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1) Místní produkce
2) Rozvoj podniku
3) Marketing
4) Lesy
5) Pěkná obec
6) Cestovní ruch
7) Spolupráce
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
soukromí zemědělci, venkovské obce
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MASiF
Datum schválení 19.06.2007
Rozvojová strategie http://www.masif.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Anglicky mluvící země (V.Británie, Irsko, Skandinávie), Německo (zejména příhraniční prostor - Sasko), Polsko (zejména příhraniční prostor)
Hlavní kontaktní osoba Zdeněk Němec, předseda
Telefon (mobil) 724034314
E-mail masif@seznam.cz
Další kontaktní osoba Jitka Doubnerová, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jitka Doubnerová 774678033 masif@seznam.cz
DE Jitka Doubnerová 774678033 masif@seznam.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
MASiF působí v příhraničním mikroregionu, který je v Libereckém kraji hodnocen jako hospodářsky slabá oblast. Podmínky rozvoje ovlivnila značně izolovaná poloha, výměna obyvatelstva po roce 1945 a úpadek tradičního průmyslu po roce 1989. Místní partnerství vzniklo v roce 2004, v MAS převažují zemědělci a soukromí podnikatelé nad veřejným sektorem. Rozvojová strategie je proto zaměřena na zejména podporu místní produkce, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Byla připravena participativním způsobem, schválena valnou hromadou MASiF a postupně je realizována (mj. v podobě Strategie programu Leader podpořené v roce 2008). Mezi dosavadní úspěchy patří realizace dvou akčních plánů podpořených z programu Leader ČR (2005 a 2006, podpořeno celkem 12 projektů) a projekty podporované především z regionálních zdrojů: vzdělávací programy (Zelené centrum Frýdlantska - 2005, Kurz počítačové gramotnosti - 2006), podpora značení místní produkce ("Vyrobeno na Frýdlantsku") a pořádání akcí podporujících odbyt místní produkce a potravin z blízka (Slavnosti sýra - výroční trh ve Frýdlantě, od roku 2006). Podrobné informace aktualizujeme na www.masif.cz.