Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Podještědí o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Liberec (Kraj Liberecký)
Účel místní akční skupiny zlepšení kvality života v Podještědí
Právní forma občanské sdružení
26660016
Datum registrace 8.4.2004
Sídlo Proseč pod Ještědem
Ulice a č. popisné/č. orientační Proseč pod Ještědem 89
Obec/Pošta Český Dub
PSČ 46343
Telefon 483 382 705
Fax
Mobil 724 030 310
E-mail ludek.suchomel@seznam.cz
Vlastní www stránky www.podjestedi.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche č. 1
Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí
Fiche č. 2
Lesnická technika
Fiche č 3
Zvýšení společenské hodnoty lesů v Podještědí
Fiche č. 4
Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí
Fiche č. 5
Podpora malého podnikání v Podještědí
Fiche č. 6
Podpora venkovské turistiky v Podještědí
Fiche č. 7
Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
Fiche č. 8
Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí
Fiche č. 9
Občanské vybavení a služby v Podještědí
Fiche č. 10
Diverzifikace ekonomických aktivit v občanské vybavenosti a službách v Podještědí
Fiche č. 11
Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí
Fiche č. 12
Rozvoj lidských zdrojů v Podještědí
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy


Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil programový výbor
Datum schválení 12/2008
Rozvojová strategie www.podjestedi.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
s ohledem na finanční možnosti MAS se prozatím se neuvažuje
Hlavní kontaktní osoba ing.Jiří Sameš
Telefon (mobil) 724 264 242
E-mail
Další kontaktní osoba Ing. Luděk Suchomel, MBA
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
není
Podrobné informace
Cílové téma: co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program NATURA 2000); zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců Cílová skupina: mladí lidé; ženy; nezaměstnaní; zemědělci a podnikatelé zasaženi restrukturalizací; drobní podnikatelé se zaměřením na místní produkty a jejich odbyt Zájem spolupracovat s těmito skupinami: Německo Schopnost překládat z: angličtiny, němčiny Současná spolupráce se zahraničními partnery: z Německa - jednotlivá města a obce mají vlastní zahraniční partnery. Krátká charakteristika, aktivity: Mikroregion Podještědí je iniciátorem založení LAG na území mikroregionu a okolních obcí. Místní akční skupina se začala formovat 11. 12. 2002. Pracujeme na strategii, máme ustavenou místní akční skupinu a vytipované projekty; postupně jsou zpracovávány společné projekty; v současné době je do přípravy iniciativy LEADER+ zapojeno více než 50 partnerů.