Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Litomyšlsko o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Chrudim (Kraj Pardubický)
Účel místní akční skupiny Trvale udržitelný život v regionu v návaznosti na město Litomyšl.
Právní forma obecně prospěšná společnost
27506096
Datum registrace 18.1.2007
Sídlo Litomyšl
Ulice a č. popisné/č. orientační Proseč 125
Obec/Pošta Proseč
PSČ 539 44
Telefon 469 319 413
Fax 469 321 327
Mobil 739 042 000
E-mail lucie.oherova@seznam.cz
Vlastní www stránky www.mas-lit.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Diverzifikace zemědělství
2. Centra komunitního života a sportoviště
3. Veřejná prostranství
4. Krajina přístupná a prostupná
5. Zakládání a rozvoj mikropodniků
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Správní rada
Datum schválení 17.12.2007
Rozvojová strategie www.mas-lit.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Martin Novák - předseda správní rady
Telefon (mobil) 469 321 327
E-mail starosta@prosec.cz
Další kontaktní osoba Lucie Oherová, manažerka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Jaroslav Vaňous 602327762 sloupnice.mech@mybox.cz
DE Vlasta Macková 774888210 obec.sedliště@tiscali.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Území MAS Litomyšlsko se rozprostírá na ploše 38 603,8 ha a zasahuje do okresu Svitavy a Chrudim. Z hlediska územního členění patří k Pardubickému kraji. Hustota zalidnění daného území je 74,5 obyvatele na 1 km2. Tato hustota osídlení odpovídá ryze venkovskému regionu s výrazným podílem venkovských sídel do 500 obyvatel. Těchto sídel je na území MAS Litomyšlsko 28 (z celkových 40), v nichž žije zhruba 22,3% obyvatel z celkového území. Centrem území MAS je město Litomyšl. Zaměření SPL MAS Litomyšlsko vychází z podrobných místních šetření, z analýz potřeb různých cílových skupin a SWOT analýzy území. Důvodem výběru daného území jsou shodné charakteristiky na co největší části tohoto území. Jedná se o ekonomickou charakteristiku, kulturní příležitosti, sociální zázemí a krajinu a životní prostředí, které jsou na většině území velmi podobné či shodné. Vybrané území má podobný okruh problémů, souhrnně řečeno se jedná o území, kde na jedné straně je ekonomickým a sociálním problémem udržet obyvatele z důvodu nedostatku pracovních míst, veřejných služeb, špatné dopravní obslužnosti, a na druhé straně jde o území atraktivní pro cestovní ruch, především vyznavače cykloturistiky, aktivní turistiky, s důrazem na pobyt v neporušeném přírodním prostředí, jde o území bohaté na zajímavé turistické cíle. Jakýmsi styčným bodem pro toto území je město Litomyšl. Je zde soustředěno mnoho kulturních a sportovních aktivit, Litomyšl je centrem zdravotní péče, centrem správním, školních zařízení, centrem průmyslu, obchodu a dalších služeb, které využívají nejen občané města Litomyšle, ale i občané z okolních obcí. Také pracovní příležitosti jsou koncentrovány především ve městě Litomyšli.