Informace o místní akční skupině a regionu

Společná CIDLINA, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Hradec Králové (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny Účelem sdružení je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, působících na území a rozvíjet jejich mezisektorovou spol
Právní forma občanské sdružení
26662779
Datum registrace 23.3.2004
Sídlo Nepolisy 75
Ulice a č. popisné/č. orientační Nepolisy 163
Obec/Pošta Nepolisy
PSČ 503 63
Telefon 495 497 234
Fax 495 497 234
Mobil 739 065 778
E-mail janab@spolecnacidlina.cz
Vlastní www stránky http://spolecnacidlina.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche č. 1
Udržení a rozvoj zemědělců v regionu

Fiche č. 2
Rozvoj cestovního ruchu

Fiche č. 3
Udržení a rozvoj drobných podniků v regionu

Fiche č. 4
Podpora výchovy a vzdělávání obyvatel k místním tradicím

Fiche č. 5
Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany

Fiche č. 6
Obnova kulturního dědictví
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní


Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS
Datum schválení 30.5.2007
Rozvojová strategie www.spolecnacidlina.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
partnerství máme návázáno s VSP Muránská planina - SR, MAS Podchlumí ČR
Hlavní kontaktní osoba Jiří Šustr, předseda
Telefon (mobil) 731 578 342
E-mail nepolisy@volny.cz
Další kontaktní osoba Jana Bitnerová, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Hana Volejníková 731519838 volejnikova@spolecnacidlina.cz
DE Hana Volejníková 731519838 volejnikova@spolecnacidlina.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
partnerství máme návázáno s VSP Muránská planina - SR, MAS Podchlumí - ČR
Podrobné informace
Stručný popis území: Region MAS Společná Cidlina leží ve východních Čechách v okrese Hradec Králové na rozhraní Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického. Region je součástí NUTS II. Severovýchod. Centrem jsou dvě větší města – Chlumec nad Cidlinou a Nový Bydžov. Na území jsou dva aktivní svazky obcí – mikroregiony Cidlina a Novobydžovsko. Partnerství: MAS začala vznikat již v roce 2003 na základě přihlášení k partnerství, byla zvolena valná hromada – v současnosti 20 členů, SPL má na starosti programový výbor, dohled nad realizací monitorovací výbor. Výběr projektů provádí výběrová komise a schvaluje správní rada. Rozvojová strategie: MAS má zpracovanou Integrovanou strategii rozvoje území s vizí “Celkové zlepšení kvality života v regionu Společná Cidlina a zvýšení jeho přitažlivosti jako místa pro život a rekreaci v souladu Priority rozvoje: PRIORITA 1: Konkurenceschopná místní ekonomika PRIORITA 2: Lidské zdroje PRIORITA 3: Kvalita života v obcích SPL: Fiche č. 1 Udržení a rozvoj zemědělců v regionu Fiche č. 2 Rozvoj cestovního ruchu Fiche č. 3 Udržení a rozvoj drobných podniků v regionu Fiche č. 4 Podpora výchovy a vzdělávání obyvatel k místním tradicím Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany Fiche č. 6 Obnova kulturního dědictví Projekty MAS: V roce 2006 byl realizován projekt Společbná Cidlina z programu Leader + - osvojování dovedností. V rámci tohoto programu byla vytvořena ISRR a proškoleni členové MAS. V roce 2008 byl zahájen projekt Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko (turistické trasy, cyklotrasy, odpočinková místa v regionu a informační síť). Projekt je financován z ROP Severovýchod. Finanční zabezpečení MAS: Na rok 2008 nám byla přislíbena dotace na provoz ve výši 1.3 mil. Kč a na realizaci SPL necelých 5,5 mil. Kč. Předfinancování probíhá z úvěru od České spořitelny, a.s.