Informace o místní akční skupině a regionu

Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko
Název místní akční skupiny
Okres Vsetín (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny rozvoj cestovního ruchu, zlepšení sociálního a kulturního prostředí v obcích, zlepšení sociálně ekonomické situace v mikroregionu, omezit odliv mladé generace z venkova do měst
Právní forma občanské sdružení
27053458
Datum registrace 10.1.2007
Sídlo Jablůnka
Ulice a č. popisné/č. orientační 365
Obec/Pošta Jablůnka
PSČ 75623
Telefon 571 452 210
Fax 571 452 383
Mobil 604386626
E-mail oujablunka@seznam.cz
Vlastní www stránky http://www.mas-strednivsetinsko.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
Strategický plán Občanského sdružení MAS Střední Vsetínsko 2007 - 2013
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada O.s.MAS Střední Vsetínsko
Datum schválení 27.09.2007
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano , se Slovenskem - spolupráce je v jednání
Hlavní kontaktní osoba Petr Kochwasser, předseda sdružení
Telefon (mobil) 604 386 626
E-mail pkochwasser@seznam.cz
Další kontaktní osoba Ing. Jaroslav Machala
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN ing.Daniel Vodák projektový manažer 777550885 daniel.vodak@seznam.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Spolupracujeme s obcí Svinná na Slovensku
Podrobné informace
MAS Střední Vsetínsko se rozkládá mezi Vsetínem,Rožnove p/R.,Valšským Meziříčím a Vizovicemi.Zahrnuje celkem 12 obcí jejichž strategii ovlivňuje zeměpisná poloha, kopcovitý terén, zvyky a tradice reginu, sociální a ekonomická situace regionu.MAS byla založena 4.12.2006 a zaregistrována 10.1.2007 Byla založena ustavující Valnou hromadou což je nejvyšší orgán MAS. Vlnou hromadou byli zvoleni také statutární zástupci MAS kteří mohou jednat za MAS, blazvolena výběrová komise která posuzuje kvalitu a možnosti jednotlivých projektů v rámci MAS, byl zvolen programový výbor který se zabývá cílem a strategií MAS. MAS spolupracuje s MAS Vizovicko a Slušovicko o.s., a navázalo spolupráci a partnerství s obcí Svinná na Slovensku.Jedná se zde o rozvoj sportovních a školských aktivit a dosažení stálé a kvalitní komunikace mezi obcemi. Rozvojová strategie koresponduje se strategií mikroregionu Střední Vsetínsko s cílovými tématy: zlepšení kvality života ve venkovských oblastech; zvýšení kvality života a ekologicky udržitelný rozvoj Valašska,zlepšení kulturního,sociálního a ekonomického prostředí v obcích,udržení mladé generace v mikroregionu,využít dané prostředí k rozvoji cestovního ruchu. Cílová skupina: mladí lidé; zemědělci, podnikatelé,senioři,nezaměstnaní. Vroce 2007 získala MAS podporu KÚ Zlínského kraje na rozvojovou strategii a činnost manažera ve výši 300.000,-Kč. Strategie MAS bude dosažena za pomoci poradenské firmy a projektového manažera MAS a její cíle jsou uvedeny v předchozím odstavci. Každý subjekt soustředěný v MAS má , nebo připravuje projekty které se týkají kanalizace, chodníků, obnovy výrobních zařízení a linek, sportovišť, zelených a odpočinkových ploch atd.Prosadit tyto záměry je věcí financí a projektového manažera MAS. MAS zatím nerealizovala žádný projekt a bude podávat v říjnu 2008 žádost o dotaci na období let 2008 - 2013. Předsedou O.s. MAS Střední Vsetínsko byl Valnou hromadou zvolen Petr Kochwasser, kontakt: tel.571 452210, 604 386626,e-mail: pkochwasser@seznam.cz, místopředsedou byl zvolen Ing. Jaroslav Machala. (starosta obce Pržno),kontakt: 571 452007,e-mail:ou.przno@ioil.cz,manažerem MAS je Ing. Daniel Vodák: kontakt: 777 550885,e-mail: daniel.vodak@seznam.cz,ekonomka MAS je Ing. Eva Matoušková,kontakt: 571 452210,e-mail:oujablunka@volny.cz.