Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zájmové sdružení právnických osob
Název místní akční skupiny
Okres Klatovy (Kraj Plzeňský)
Účel místní akční skupiny
Právní forma zájmové sdružení právnických osob
71214313
Datum registrace 18.3.2004
Sídlo Švihov
Ulice a č. popisné/č. orientační Nám. Eduarda Beneše 38
Obec/Pošta Švihov
PSČ 34012
Telefon 376 387 717
Fax 376 387 717
Mobil 602 626 386
E-mail saskova@posumavi.jz.cz
Vlastní www stránky www.posumavi.jz.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Diverzifikace zemědělství
2. Podpora drobného podnikání na venkově
3. Venkovský cestovní ruch
4. Zlepšování kvality života na venkově
5. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
6. Vzdělávání a rozšíření znalostí místních obyvatel
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
aktivní obyvatelé
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil programový výbor
Datum schválení 07.2007
Rozvojová strategie www.posumavi.jz.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Spolupracujeme s několika LAG v Bavorsku a s LAG v Irské republice,mikroregiony mají řadu zahraničních partnerů v Evropě, další splupráce možná
Hlavní kontaktní osoba Václav Petrus, předseda MAS
Telefon (mobil) 376 387 717
E-mail mu@svihov.jz.cz, lag@posumavi.jz.cz
Další kontaktní osoba Ing. Radana Šašková, manažerka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Šašková 376387717 saskova@posumavi.jz.cz
DE Petrus 376387717 mu@svihov.jz.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Spolupracujeme s několika LAG v Bavorsku a s LAG v Irské republice
Podrobné informace
Stručný popis území: Místní akční skupina Pošumaví vznikla jako zájmové sdružení právnických osob na jaře roku 2004 na základě iniciativy obcí, ekonomických subjektů a nestátních neziskových organizací z klatovského a domažlického okresu pro potřeby právě vyhlášeného programu LEADER ČR.Ve sdružení je zastoupeno 79 obcí v rámci mikroregionů Běleč, Střední Pošumaví, Slavník, Kdyňsko, Měčínsko, Plánicko, Prácheňsko, obec Kasejovice a město Klatovy jsou zastoupeny samostatně. Mikroregiony spolupracují v oblasti rozvoje venkova již od roku 1998, mají zpracované dílčí rozvojové studie. Zkušenosti s regionální spoluprací na větším území dlouhodobě získávají jako členové sdružení Šance pro jihozápad. Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti: V regionu tvořeném výše uvedenými mikroregiony a obcemi se do činnosti MAS Pošumaví zapojily následující podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace (NNO): AgAkcent, s. r. o., ASAVET, s. r. o., CompAct Bohemia, s. r. o., EPIN, s. r. o., Kdynium, a. s., Klub přátel Klatovska, o. s., LYCKEBY AMYLEX, a. s., Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání- jihozápad, Střední zemědělská škola Klatovy, SECURITY INVESTMENT, s. r. o., Úhlava, o. p. s., Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice.