Informace o místní akční skupině a regionu

Rozvoj Krnovska o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Bruntál (Kraj Moravskoslezský)
Účel místní akční skupiny Rozvoj obcí mikroregionu
Právní forma obecně prospěšná společnost
26838401
Datum registrace
Sídlo Krnov
Ulice a č. popisné/č. orientační Na Náměstí 106
Obec/Pošta Osoblaha
PSČ 793 99
Telefon 554 642 031
Fax 554 642 117
Mobil 604 291 003
E-mail rozvojkrnovska@centrum.cz
Vlastní www stránky www.maskrnovsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Modernizace zemědělských podniků
Občanské vybavení a služby
Obnova a rozvoj vesnic
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy


Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Správní rada MAS
Datum schválení 11.12.2007
Rozvojová strategie www.rozvojkrnovska.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano
Hlavní kontaktní osoba Ing. Jana Dohnalová
Telefon (mobil) 731610860
E-mail starosta@osoblaha.cz
Další kontaktní osoba Ing. Martin Mrůzek, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE +420 604 291 003
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Stosovanie Wspolne Zrodla-Partnerstwo Obzarow Wieskich Gmin Korfantow i Prudnik
Podrobné informace
STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ: Region se nachází v Moravskoslezském kraji na území okresu Bruntál. Území je typickou venkovskou oblastí s centry Krnovem a Městem Albrechticemi a je charakterizováno přechodem krajiny ze Slezské nížiny (Osoblaha, Krnov) do Hrubého Jeseníku (Heřmanovice, Krasov). Nížinná oblast je velmi intenzivně zemědělsky využívaná, v horách přechází k extenzivní formě hospodaření. CHARAKTER ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍCÍ STRATEGII OBLASTI: Region MAS můžeme označit jako vstupní bránu do východní strany Jeseníků a Osoblažska. Jedná se o ekologicky zachovalou krajinu s nadprůměrným rozsahem zelených loch a lesů.Na území mikroregionu se nachází několik zvláště chráněných území (přírodní rezervace Krasovský kotel, Pavlovický rybník, přírodní památky Liptáňský bludný balvan, Staré hliniště a Oblík u Dívčiho Hradu). Stav ovzduší je velmi dobrý, což dokládá množství léčeben léčící pacienty s poruchami dýchacího ústrojí. V mikroregionu jsou významné podzemní i povrchové zdroje pitné vody. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE KRNOVSKA O.P.S. Hlavním cílem MASu je stanovit nejdůležitější směry připravovaného rozvoje daného území s aktivním zapojením podnikatelů, neziskových organizací i obcí. Nosným logem je heslo „Region v pohybu“. Maximální snahou vedení MAS je pravidelné podávání informací obcím a přímo i občanům o nové strategii vývoje českého venkova a o možných podmínkách ke získání prostředků z Evropské unie. PLÁN ROZVOJE Základní strategické linie pro celkový územní rozvoj dané oblasti vychází z nejdůležitějších realizačních směrů, a to vytvoření podnikatelského prostředí pro rozvoj malého a středního podnikání, které sníží hladinu nezaměstnanosti a zlepší ekonomický vývoj a zlepšení kvality života a životního prostředí venkovské oblasti. FORMY REALIZACE PARTNERSTVÍ V rámci partnerství jsou do přípravy i realizace Strategie MAS aktivně zapojeny i vysoké školy, Slezská univerzita Opava, Vysoká škola zemědělská Brno, Institut enviromentálního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava. Do implementace Strategie budou plně zapojeny zkušenosti obcí i podnikatelů z již realizovaných projektů z programů SAPARD, Phare i Phare CBC. PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ V roce 2004 MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. realizovala projekty V rámci LEADER ČR 1. Vytvoření bezprašné a zpevněné manipulační plochy pro přepravu dřevní hmoty a manipulaci s ní (vytvoření bezprašného prostředí v areálu firmy), Předkladatel SHR - Oldřich Pustka, výše dotace 500 tis. Kč, celkové náklady 2,038 mil. Kč, Město Albrechtice 2004 2. Modernizace technického vybavení farmy – pořízení a zavádění nových výrobních technologií, strojového vybavení zemědělských objektů investicí do kolových traktorů, secího stroje a návěsného pluhu pro orbu. Cílem je zhodnocení místní produkce s dopadem na zefektivnění produktivity práce s odpovídajícím ekonomickým efektem. Předkladatel SHR –Ing. Ilja Miovský, výše dotace 2,650 mil. Kč, celkové náklady 6,462 mil. Kč, Osoblaha 2004