Informace o místní akční skupině a regionu

Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina
Název místní akční skupiny
Okres Prachatice (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny rozvoj regionu na bázi partnerství a spolupráce
Právní forma občanské sdružení
26658691
Datum registrace 26.3.2004
Sídlo Lhenice
Ulice a č. popisné/č. orientační Školní 124
Obec/Pošta Lhenice
PSČ 384 02
Telefon
Fax
Mobil 603 851 741
E-mail kancelar@masrozkvet.cz
Vlastní www stránky www.masrozkvet.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1) LIDÉ ( obnova obcí zájmového území MAS )
2) SLUŽBY ( rozvoj služeb v obcích zájmového území MAS )
3) MIKROPODNIKY ( rozvoj podnikání v obcích zájmového území MAS)
4) KVĚTY A PLODY ( rozvoj zemědělství v obcích zájmového území MAS)
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil valná hromada OS
Datum schválení 27.6.2007
Rozvojová strategie www.masrozkvet.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba ing. Petr Leber
Telefon (mobil) 603 851 741
E-mail kancelar@masrozkvet.cz
Další kontaktní osoba Ing. Marta Krejčíčková
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE ing. Petr Leber 603851741 kancelar@masrozkvet.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
LAG Deggendorf - spoluprace obcí na území MAS v rámci programu Interreg.
Podrobné informace
Zájmové území MAS Rozkvět zahrady jižních Čech tvoří celkem 16 obcí – obce mikroregionu Chelčicko-Lhenický, venkovská část mikroregionu Blata ( všechny obce mikroregionu kromě města Hluboká nad Vltavou) a obec Nákří ( území „ Blata“, nečlen mikroregionu). Charakter regionu MAS je ryze venkovský, 16 našich obcí má celkem 56 místních částí . Více než polovina obcí má méně než 500 obyvatel, 95% území tvoří obce s méně než 2.000 obyvateli a žije zde 70 % obyvatel. Jediným sídlem s počtem obyvatel nad 2.000 je Zliv (3.686 obyvatel). Integrovaná strategie území MAS , zpracovaná komunitním způsobem v roce 2007, přenáší do realiční fáze vizi tohoto globálního rozvojového rámce území MAS : Harmonicky se rozvíjející oblast respektující kulturní a přírodní bohatství s rozvinutou občanskou společností a zdravým životním prostředím. Prioritní rozvojové oblasti ISÚ MAS: LIDÉ – INOVACE – PODNIKÁNÍ – CESTOVNÍ RUCH –ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Fische SPL pro období 2008 - 2013 1) LIDÉ ( obnova obcí zájmového území MAS ) 2) SLUŽBY ( rozvoj služeb v obcích zájmového území MAS ) 3) MIKROPODNIKY ( rozvoj podnikání v obcích zájmového území MAS) 4) KVĚTY A PLODY ( rozvoj zemědělství v obcích zájmového území MAS) Další projekty MAS, Mikroregionů a obcí: Vzdělávání na území MAS ( osa III. PRV) Marketing turistického ruchu ( ROP JČK ) Projekty P2P ( Intereg III )