Informace o místní akční skupině a regionu

MAS MOST Vysočiny, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny Zvyšování kvality života v regionu
Právní forma obecně prospěšná společnost
26943662
Datum registrace
Sídlo Velké Meziříčí
Ulice a č. popisné/č. orientační Náměstí 17
Obec/Pošta Velké Meziříčí 594 13
PSČ 594 01
Telefon 566 524 635
Fax
Mobil 774 665 516
E-mail dufek@masmostvysociny.cz
Vlastní www stránky www.masmostvysociny.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba
Telefon (mobil)
E-mail
Další kontaktní osoba Michal Drápela, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace