Informace o místní akční skupině a regionu

Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Zlín (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny Hlavním cílem strategie MAS je zejména zlepšení kvality života na venkově a zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství.
Právní forma obecně prospěšná společnost
27735109
Datum registrace 8.6.2007
Sídlo Osvobození 25, 763 21 Slavičín
Ulice a č. popisné/č. orientační Hlavní 51, Pozlovice
Obec/Pošta Luhačovice
PSČ 763 26
Telefon 577 131 002
Fax 577 131 002
Mobil 776 733 451
E-mail luhacovskezalesi@pozlovice.cz
Vlastní www stránky www.luhacovskezalesi.cz
Fiše strategického plánu LEADER
FICHE:
1: Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty
2: Rozvoj drobného a malého podnikání
3: Zvýšení hodnoty tradičních místních produktů
4: Podpora zemědělských podniků
5: Zvýšení atraktivity lesní infrastruktury
6: Obnova a rozvoj vesnic
7: Zvýšení kvality a občanského vybavení
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Plénum MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Datum schválení 20.10.2008
Rozvojová strategie http://www.luhacovskezalesi.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
především Slovensko
Hlavní kontaktní osoba Ing. Pavel Studeník
Telefon (mobil) 603 230 206
E-mail pavel.studenik@mesto-slavicin.cz
Další kontaktní osoba Mgr. et Bc. Roman Kašpar
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Mgr. et Bc. Roman Kašpar 577 131 002 577 131 002 luhacovskezalesi@pozlovice.cz
DE Mgr. Marie Ťulpová 605706344 577 004 802 pavel.studenik@mesto-slavicin.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Slovenská republika MAS Magura – Strážov Sídlo : Kanianka, ul. SNP 583/1, PSČ 972 17, Kontakt : +421 046 5450145, manazer@magurastrazov.sk zastoupená předsedou Radomírom Brtáňom Spolupráce probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou
Podrobné informace
MAS Luhačovské Zálesí působí v území, jejíž bezesporu největší atraktivitou je luhačovský lázeňský areál s přírodními minerálními prameny a relativně nezničená krajina. Lákadlem jsou i díla vytvořené lidskou činností. Nejdominantnější je zachovalý soubor staveb slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který zde na začátku minulého století působil a svou prací vytvořil nezaměnitelný ráz dnešních Luhačovic. Tento ráz je doplněn stavbami sakrálního charakteru po celém území Luhačovského Zálesí a objekty lidového stavitelství. S těmito památkami se lze setkat nejen v otevřené krajině, ale také prostřednictvím místních muzeí v Luhačovicích a Slavičíně. K atraktivitám lze přiřadit i kulturně společenské a sportovní akce, které zde v průběhu roku probíhají (folklorní festivaly, divadelní přehlídky, kongresy apod.). "Zbytek" území si uchoval svůj venkovský ráz, kde převažuje zemědělská činnost formou rozmanitých zemědělských aktivit. Rozvíjí se chov koní, ovcí spolu s pěstováním a výrobou tradičních místně identických produktů. Členy MAS Luhačovského Zálesí jsou následující obce: Biskupice, Březůvky, Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Velký Ořechov.