Informace o místní akční skupině a regionu

„MAS Achát”
Název místní akční skupiny
Okres Liberec (Kraj Liberecký)
Účel místní akční skupiny Rozvoj venkova
Právní forma občanské sdružení
27011721
Datum registrace 4.10.2005
Sídlo Příšovice
Ulice a č. popisné/č. orientační Příšovice 60
Obec/Pošta Příšovice
PSČ 463 46
Telefon 483 393 160
Fax 483 393 160
Mobil 737 487 981
E-mail masturnovsko@seznam.cz
Vlastní www stránky www.masturnovsko.eu/
Fiše strategického plánu LEADER
1.Vesnice
2.Krajina
3.Služby
4.Kultura
5.Zemědělec
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil programový výbor, valná hromada
Datum schválení 12.12.2006
Rozvojová strategie hptt.//www.masturnovsko.eu
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Bohumil Bradáč
Telefon (mobil) 737 487 981
E-mail masturnovsko@seznam.cz
Další kontaktní osoba
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
MAS Turnovsko se nachází v povodí řeky Jizery a významným krajinným prvkem kromě samotné řeky je Ještědsko – kozákovský hřbet s vrcholem Kozákov (744 m n.m.) Významnými vrcholy na území regionu jsou dále Kopanina (658 m n.m.) a Sokol (562 m n.m.). Jihozápad území je rovinatý a plochý. Nejnižší bod území leží na hranici obcí Svijany a Loukov ve výšce 237 m n.m. Celé území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti. Část území se nachází v CHKO Český ráj a celé území patří do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída. MAS Turnovsko se rozkládá na severozápadě a severovýchodě města Turnova. Území je součástí Libereckého kraje a spadá pod tři okresy: jablonecký, liberecký a semilský. Celková rozloha řešeného území je 134,73 km2 a k roku 2001 zde žilo 12 091obyvatel. (V roce 2005 zde žilo 12 579 obyvatel.) Na řešeném území se nenachází žádné město. Obce mají vesnický charakter a jsou mezi nimi rozdíly v absolutní velikosti plochy i v počtu obyvatel. Hlavním orgánem MAS Turnovsko je Valná hromada, která schvaluje důležité úkony. Rada MAS je zároveň i programový výbor, je složena ze 7 členů. Předseda a místopředseda jsou voleni na 3 roky. Další orgány MAS Turnovsko jsou kontrolní a monitorovací výbor a výběrová komise. MAS Turnovsko má poměrně mladou historii, nicméně se ji již podařilo uskutečnit, podpořit několik zajímavých projektů.Prvním projektem, kde byla aplikována spolupráce LEADER bylo v roce 2006 - projekt Obnova venkovských sportovišť.Dalším společným projektem byla soutěž o Logo MAS, kterou pořádala a finančně podpořila přímo MAS Turnovsko. Úspěšně byla podána žádost do LEADER ČR a bylo realizováno 6 projektů.V roce 2008 jsme spolu s LAG Podralsko připravili projekt spolupráce LEADER "U nás je taky hezky!" na který v roce 2009 navázal projekt "U nás je taky hezky! II.etapa". Oba projekty jsou v součastnosti již realizovány a vznikla síť 16 výstavních zastavení, kde je prezentována historie území, místní zvyky a tradice. Spolupráce s LAG Podralsko pokračuje i nyní. V roce 2011 byla rozšířena o spolupráci s MAS Otevřené zahrady Jičínska a MAS Skleněný Nový Bor a vznikl projekt "Živý venkov- tradice a součastnost", ten se v součastné době hodnotí na MZE.