Informace o místní akční skupině a regionu

Sdružení SPLAV, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Rychnov nad Kněžnou (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny obnova území a přírody sdružení
Právní forma občanské sdružení
26983389
Datum registrace 15.12.2004
Sídlo Skuhrov nad Bělou
Ulice a č. popisné/č. orientační Skuhrov nad Bělou 84
Obec/Pošta Skuhrov nad Bělou
PSČ 517 03
Telefon 494 323 650
Fax 494 323 650
Mobil 732 578 889
E-mail sdruzenisplav@seznam.cz
k.holmova@seznam.cz
Vlastní www stránky www.sdruzenisplav.cz
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

muži
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil valná hromada
Datum schválení červen2007
Rozvojová strategie www.splav.estranky.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Bc. Vladimír Bukovský, místopředseda sdružení
Telefon (mobil) 725 081 152
E-mail skuhrov@proactive.cz
Další kontaktní osoba Ing.arch. Kateřina Holmová, manažerka MAS; Alena Preclíková, sekretariát MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN ing.arch.Holmová 604 206 639 494 323 650 k.holmova@seznam.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Pannon Handkraft Cluster - Maďarsko LGD Klodzka Wstrzega Sudetow - Polsko Medes Observatory - Itálie LAG Euroleader - Itálie Mikroregion Hornád - Slovensko Obština Paračin - Srbsko Jarve Development Partners - Estonsko LAG Podhoran - Slovensko
Podrobné informace
Stručný popis území: Území Sdružení SPLAV se nachází ve střední části okresu Rychnov n.K. a zaujímá zhruba jeho třetinu, tedy 520 km2 s cca 36 630 obyvateli. Území je kompaktní. Region lze rozdělit na část horskou – Orlické hory a na spíše rovinaté Podorlicko, Hranice probíhá po hranicích katastrů obcí Deštné v O.h., Liberk, Javornice a je i hranicí CHKO Orlické hory. Zjednodušeně se dá říci, že tato hranice vyznačuje i odlišný rozvojový potenciál obou oblastí – turisticky přitažlivé horské oblasti méně atraktivní pro trvalé usídlení a podorlicko poskytující velmi solidní životní podmínky trvalým obyvatelům, ale až na výjimky tápající při nalézání vlastní charakteristické tváře zajímavé i pro návštěvníky odjinud. Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti: Členskými obcemi MAS je 32 obcí. V červnu 2007 se Sdružení Splav sloučilo s MAS Vyhlídka a dále působí pod společným názvem Sdružení Splav, o.s. převyšují. Největší a nejméně osídlené území má Liberk, intenzivnější osídlení je v průmyslových centrech území, tedy v Rychnově n.K., Vamberku, Solnici a Kvasinách. Průměrná hustota osídlení je 70 obyv/km2. Společným znakem všech obcí je dobré vybavení službami, technickou a dopravní infrastrukturou, dostatečná nabídka zaměstnání, vzdělávání i bydlení. Za nadstandardní se dá označit i společenský život v obcích a z toho všeho pramenící stabilizace a soudržnost obyvatelstva. Důvodem těchto pozitivních skutečností je dlouhodobý kontinuální rozvoj obcí zohledňující postupně se objevující potřeby obyvatelstva. Region nebyl v novější historii postižen sociálním ani ekonomickým kolapsem. Výjimkou jsou povodně, které postihují území podél říček Bělé, Kněžny a Zlatého potoka a přinášejí s sebou poměrně značné materiální škody. Sdružení Splav spolupracuje dlouhodobě s Regionem Haná, nově s MAS Nad Orlicí a MAS Velký Týnec.Sdružení spolupracuje i s řadou zahraničních partnerů. Sdružení má Valnou hromadu, svého předsedu, dva místopředsedy, programový výbor, výběrovou a kontrolní komisi, manažerku a účetní. Součástí jsou i aktivní skupiny žen a mládeže. Přípravu strategie zajišťovala manažerka za spolupůsobení programového výboru a některých dalších členů sdružení. Kromě úspěšné realizace projektů LEADER ČR 2005, LEADER ČR 2006, LEADER+ 2005 se Sdružení podařilo realizovat projekty z programů ESF, INTERREG IIIA, INTERREG IIIC, POV, Grantů Královéhradeckého kraje a dalších. Sdružení Splav uspělo se svým Strategickým plánem rozvoje v programu LEADER 2007-2013 a v současné době se posuzuje I.výzva projektů.