Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Strakonice (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny Rozvoj venkova
Právní forma občanské sdružení
26660121
Datum registrace 26.3.2004
Sídlo Strakonice, Palackého náměstí 1090, PSČ 386 01
Ulice a č. popisné/č. orientační Palackého náměstí 1090
Obec/Pošta Strakonice
PSČ 38601
Telefon 383 387 331
Fax 383 387 331
Mobil 606349724
E-mail lag.strakonicko@seznam.cz
Vlastní www stránky www.strakonicko.net
Fiše strategického plánu LEADER
Aktualizujeme
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

zemědělci, řemeslníci, podnikatelé, studenti a školní mládež
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil VH MAS
Datum schválení 2006
Rozvojová strategie aktualizujeme
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO
Hlavní kontaktní osoba Ing. Pavel Vondrys - starosta města Strakonice, předseda MAS
Telefon (mobil) 383 700 100
E-mail lag.strakonicko@seznam.cz
Další kontaktní osoba Jiřina Karasová - manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Bc. Blanka Menčíková 775 988 441 - blanka.mencikova@seznam.cz
DE Mgr. Eva Hlouchová 383 392 170 - hlouchova.eva@seznam.cz
EN
Miluše Tlapáková 383 700 511 - miluse.tlapakova@mu-st.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Rakousko - Agenda 21, Trvale udržitelný rozvoj, kultura Itálie - Poutní turistika Španělsko - Venkovský cestovní ruch, agroturistka Bavorsko - Regionální tradice, kultura Rakousko a Bavorsko jsou v centru našeho zájmu, s partnery jsme připravovali pro
Podrobné informace
MAS Strakonicko pracovalo v rámci záměru Strakonicko jako obrázek na projektech, podpořených z Leader ČR 2005. Zároveň připravilo ISÚ na období 2007 - 2013, a to prostřednictvím projektu osvojování schopností z Leader +. Dále připravilo SPL 2007 - 2013 Cesty od kořenů k vizi