Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Jindřichův Hradec (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny
Právní forma obecně prospěšná společnost
26075679
Datum registrace
Sídlo Třeboň
Ulice a č. popisné/č. orientační Dukelská 145
Obec/Pošta Třeboň
PSČ 37901
Telefon 384 385 688, 384 385 689, 384 385 690
Fax
Mobil 774 420 950
E-mail mas@mas-trebonsko.cz
Vlastní www stránky www.mas-trebonsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1 - Zemědělství
Fiche 2 - Lesy
Fiche 3 - Cestovní ruch
Fiche 4 - Rozvoj obcí
Fiche 5 - Občanská vybavenost, služby
Fiche 6 - Kulturní dědictví
Fiche 7 - Vzdělání, informace
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Jaromír Vávra, CSc.
Telefon (mobil) 774 420 950
E-mail mas@mas-trebonsko.cz
Další kontaktní osoba Ing. Marie Čápová
Telefon (mobil) 384 385 688
E-mail mas@mas-trebonsko.cz
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Tomáš Novák assistant 384 385 689 novak@mas-trebonsko.cz
DE Ing. Jaromír Vávra, CSc. der Direktor 384 385 690 vavra@mas-trebonsko.cz
EN
Ing. Jaromír Vávra, CSc. director 384 385 690 vavra@mas-trebonsko.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Stručný popis území: Oblast Místní akční skupiny Třeboňsko se skládá z katastrálních území pěti svazků obcí a to Svazku obcí regionu Třeboňska, Vitorazska, Veselska, Řečicka a Jindřichohradecka-západ. MAS Třeboňsko se v červnu r. 2007 spojila s MAS Veselsko. Třeboňsko: Povrch regionu je tvořen převážně plochou Třeboňskou pánví /410 - 480 m.n.m./ oválného tvaru, o osách cca 60 a 25 km a protaženou ve směru JJV- SSZ. Území je ohraničeno výběžky Českomoravské vysočiny na východě, Novohradských hor na jihu a na západě plochým hřbetem Lišovského prahu. Přirozenou osou území je část horního a středního toku Lužnice. Mírně zvlněná krajina s množstvím lesů a rašelinišť je proložena velkým počtem rybníků. Na více než polovině Třeboňské pánve byla v roce 1979 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Vitorazsko: Mikroregion Vitorazsko tvoří katastrální území 6 členských samosprávných obcí. Geomorfologicky je součástí Třeboňské pánve s přirozenou osou území, řekou Lužnicí. Směrem jižním a východním je mikroregion ohraničen státní hranicí s Rakouskem, západním aseverním je ohraničen pouze hranicemi katastrů členských zemí a nemá přirozené hranice. Nadmořská výška se pohybuje od 450 do 520 m.n.m. Veselsko a Řečicko: Oba tyto regiony jsou typickou venkovskou oblastí, krajinou blat s výskytem borových a lužních lesů. Tato krajina je charakteristická zdobnou architekturou zemědělských usedlostí (tzv. selského baroka). Část regionu Veselska leží na ohromném podzemním jezeře s nejkvalitnější pitnou vodou. Regiony mají co nabídnout: zámek Červená Lhota, naučné stezky Blatská stezka, Veselské pískovny, řeku Lužnici, která je vyhledávána především vodáky a rybáři. Dále mezinárodní cyklotrasu Greenways Praha-Vídeň. Jindřichohradecko - Západ: Mikroregion tvoří západní část Jindřichohradecka, Jindřichohradecko-Západregionu ležícího v jihovýchodní části Jihočeského kraje při hranicích s Rakouskem. Krajina je pokryta z velké části lesnatou krajinou, přičemž její zaoblené kopečky představují plynulý přechod mezi Třeboňskou pánví a Českomoravkou vrchovinou. V poslední době je tento kraj vyhledáván turisty i mladými rodinami, které zde nacházejí vhodné místo pro život. Toto území se zachovalou přírodou představuje zajímavý potenciál pro další rozvoj. Charakter území ovlivňující strategii oblasti: Území MAS Třeboňsko je převážně venkovskou oblastí s převažující činností v zemědělství, lesnictví a rybářství. Nachází se zde značné množství historických a kulturních památek. Celé území v okolí Třeboně je spojeno s dlouholetou tradicí stavby rybníků, které jsou určeny pro chov sladkovodních ryb /Svět, Rožmberk/. Mezi další ekonomické aktivity patří těžba štěrkopísku, rašeliny, sklářský a pivovarnický průmysl. V Třeboni má nejsilnější ekonomický potenciál lázeňství. Regionu MAS se také týká NATURA 2000, která představuje soustavu chráněných území evropského významu.