Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Prachatice (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny Podpora rozvoje regionu MAS
Právní forma obecně prospěšná společnost
26080575
Datum registrace 7.12.2004
Sídlo Netolice
Ulice a č. popisné/č. orientační Mírové nám. 208
Obec/Pošta Netolice
PSČ 38411
Telefon 388 325 356
Fax
Mobil 773 660 983
E-mail mas@netolice.cz
Vlastní www stránky www.mas-netolice.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1 - Zemědělství
Fiche 2 - Diverzifikace
Fiche 3 - Venkovská turistika
Fiche 4 - Zázemí
Fiche 5 - Rozvoj
Fiche 6 - Dědictví
Fiche 7 - Vzdělávání
Fiche 8 - Řemeska a služby
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Leader+ inv.záměr c) 2. skupina-osvojování schopností
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS
Datum schválení 1.12. 2004
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Oldřich Petrášek
Telefon (mobil) 388 324 201
E-mail starosta@netolice
Další kontaktní osoba Ing. Miroslava Machová
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Miroslava Machová facilitátor 773660983 machova@besiconsult.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Spolupráce s Leader regionem Sauwald v Rakousku.
Podrobné informace
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. (dále jen MAS BLN) byla založena v roce 2004 aktivním partnerstvím měst, obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů. MAS BLN podporuje obce, neziskové organizace a podnikatele na území 3 mikroregionů - Blanský les - podhůří, Netolicko a Podkletí. MAS BLN dále svou činnost zaměřuje především na oblast regionálního rozvoje, fundraising a administraci programu Leader (program určený na podporu rozvoje venkova). Samotné území MAS BLN se nachází v Jihočeském kraji mezi třemi významnými hospodářskými a kulturními středisky jižních Čech v širším předhůří Šumavy –Českými Budějovicemi, Českým Krumlovem a Prachaticemi. Území MAS je převážně venkovskou oblastí bez významnějších průmyslových vlivů. V regionu mají podstatné zastoupení zemědělské subjekty (zemědělská družstva i samostatně hospodařící rolníci), ale i drobní živnostníci, kteří zajišťují základní služby obyvatelům i návštěvníkům regionu. Území MAS je velice zajímavou turistickou lokalitou (jak pro české i zahraniční turisty), tak pro trávení volného času obyvatel. Mírně zvlnění terén je vhodný pro pěší, cyklo a hipoturistiku. Řada památek přístupná veřejnosti láká k poznání historie území MAS. To vše doplňují aktivity obcí, spolků a obyvatel – každoročně se v obcích koná celá řada kulturních, společenských a sportovních událostí, které přibližují místní tradice. Výrazným turistickým lákadlem je například vesnice Holašovice – selské baroko (zapsána v seznamu UNESCO), hora Kleť s lanovkou a rozhlednou, zámek Kratochvíle u Netolic nebo například klášter Zlatá Koruna. Území MAS Blanský les – Netolicko tak nabízí celou řadu příležitostí, jak zde strávit aktivní, dynamickou rekreaci v nenarušené a klidné přírodě. Samotné území MAS BLN tvoří 35 obcí s celkovým počtem 21 525 obyvatel (k 31.12.2007). Rozloha MAS BLN je 395,2 km2. V roce 2005 a 2006 obdržela MAS BLN statut Leader ČR a podpořila tak v tomto období projekty z oblasti agroturistiky, cestovního ruchu, zemědělského podnikání a občanské vybavenosti v obcích. Pro období 2007 až 2013 získala MAS BLN opět Leader (na základě vypracování Strategického plánu Leader – MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo), a bude tedy pokračovat v aktivitách, které realizovala doposud, to znamená bude dále podporovat všechny relevantní subjekty na území MAS BLN.