Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Region Kunětické hory, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Pardubice (Kraj Pardubický)
Účel místní akční skupiny rozvoj ve venkovských oblastech
Právní forma občanské sdružení
27009157
Datum registrace 26.8.2005
Sídlo Ráby
Ulice a č. popisné/č. orientační Ráby 38
Obec/Pošta Staré Hradiště
PSČ 533 52
Telefon 776 263 321
Fax
Mobil
E-mail sormova@lorys.cz
Vlastní www stránky http://masrkh.oblast.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Zkvalitnění života
Myslíme na budoucnost
Služby a cestovní ruch
Příjemná krajina
Kulturní venkov
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
obyvatelé obcí
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS RKH
Datum schválení 28.3.2006
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Jozef Petrenec, předseda
Telefon (mobil) 606 660 233
E-mail starosta@dritec.cz
Další kontaktní osoba Bc. Kateřina Šormová, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Mgr.Fridrichová 606750277 vn.konzult@tiscali.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
formou zahraničních seminářů
Podrobné informace
MAS Region Kunětické hory se rozkládá v Pardubickém kraji na území okresu Pardubice. Zahrnuje území dvou svazků obcí a je venkovskou oblastí v dosahu krajského města Pardubice. Rovinatý reliéf krajiny v okolí řek Labe a Loučná vybízí ke sportovně relaxační činnosti obyvatel i turistů. Krajině dominuje středověký hrad Kunětická hora, k němuž směřuje většina cest za odpočinkem. Na úpatí Kunětické hory, v Rábech, se nalézá Muzeum perníku. Zde je i sídlo Perníkového hejtmanství. Území je protkáno hustou sítí cyklotras a cyklostezek, jenž je stále rozšiřována. Nechybí ani podrobný turistický informační systém a odpočinkový mobiliář po trasách. Pro letní relaxaci nabízí území mnoho možností přírodního koupání v místních písnících. Vzhledem k tomu, že svazky obcí vzájemně sousedí, mají společné cíle, leží na jasně identifikovatelném území, založily v roce 2005 místní akční skupinu. Vznikl tak jeden přirozený celek, který má zájem společně spolupracovat na rozvoji cestovního ruchu (např. budování sítí cyklotras), rozvoji infrastruktury (rozvoj silnic, budování kanalizace atd.), rozvoji obcí a ekonomického růstu a v neposlední řadě mají zájem na ochraně životního prostředí a kulturních památek. Všichni členové se přímo účastnili zpracování SPL formou definování společné vize a cest k jejímu naplnění. Dále zcela konkrétně specifikovali jednotlivá opatření, která byla definována na základě jejich konkrétních potřeb, jenž by směřovaly k naplnění formy společného rozvoje území na základě realizace společných projektů. příprava strategie - představenstvo schvalování - valná hromada výběr projektů - výběrová komise Příjemné místo pro klidný život na pomezí přírody, v dosahu velkých měst, vytvářející možnosti pro hospodářský růst a vývoj občanské společnosti při zachování přírodních hodnot v duchu udržitelného rozvoje venkova. Prostě život jako v pohádce........ Zkvalitnění života Myslíme na budoucnost Služby a cestovní ruch Příjemná krajina Kulturní venkov MAS Region Kuněticko hory – vytvoření efektivních funkčních schopností OP RMZV, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+), investiční záměr c) 2. skupina - osvojování schopností Realizace 01 – 06/2007, celkové náklady 370000,-Kč Nebojte se e-learningu, realizace 2006,2007 - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Realizace: Úhlava, o. p. s., CompAct Bohemia, s. r. o. (členové MAS Pošumaví), VN KONZULT, s. r. o. (spolupráce s MAS RKH – zajišťování manažerské činnosti) Celkové náklady na projekt 1259200,-Kč Cílové skupiny: veškeré členské i spolupracující subjekty MAS Region Kunětické hory - propagační materiály podporující místní členské podnikatele MAS v realizaci 2008 náklady 120000,-Kč dotace Pardubický kraj vlastní členské příspěvky provozní dotace Pardubicekého kraje ukončené a realizované projekty: oření efektivních funkčních schopností OP RMZV, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+), investiční záměr c) 2. skupina - osvojování schopností Realizace 01 – 06/2007, celkové náklady 370000,-Kč Nebojte se e-learningu, realizace 2006,2007 - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Realizace: Úhlava, o. p. s., CompAct Bohemia, s. r. o. (členové MAS Pošumaví), VN KONZULT, s. r. o. (spolupráce s MAS RKH – zajišťování manažerské činnosti) Celkové náklady na projekt 1259200,-Kč Cílové skupiny: veškeré členské i spolupracující subjekty MAS