Informace o místní akční skupině a regionu

Podchlumí o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Jičín (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny Zlepšení kvality života v Podchlumí
Právní forma občanské sdružení
27015947
Datum registrace 9.12.2005
Sídlo Holovousy 39, 508 01 Hořice
Ulice a č. popisné/č. orientační Holovousy 39
Obec/Pošta Hořice
PSČ 50801
Telefon 493 691 538
Fax
Mobil 724164674
E-mail ou@holovousy.cz
Vlastní www stránky www.maspodchlumi.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Modernizace zemědělství
2. Zvýšení návštěvnosti lesů
3. Rozvoj nezemědělských činností
4. Rozvoj cestovního ruchu - pěší trasy, hippostezky
5. Rozvoj cestovního ruchu - ubytování a sport
6. Zlepšení vzhledu obcí a infrastruktury
7. Rozvoj občanského vybavení a sluřeb
8. Rozvoj a ochrana kulturního dědictví
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy


Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
zemědělci
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Tomáš Gabriel
Telefon (mobil) 725 081 451
E-mail ou@ostromer.cz
Další kontaktní osoba Mgr. Martina Berdychová
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Petra Václavíková info@holovousy.cz
DE Tereza Peterová info@holovousy.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Místní akční skupina Podchlumí o.s. se nachází na úpatí hřbetu chlumu, odtud pochází i její název. Území pozvolna přechází z Polabské nížiny do Krkonošského podhůří. Leží v Královéhradeckém kraji severozápadně od města Hradec Králové. Sídlem MAS Podchlumí je obec Holovousy. Hlavním oborem ekonomiky převážné části regionu je zemědělství. Tomu odpovídá i vysoký podíl podnikatelských subjektů v zemědělství. Oblast je také známá ovocnářstvím – proslulosti dosáhlo především Holovouské malinové jablko. Ze zeleniny je známé Dobrovodské zelí. Zajímavé je i potravinářství (výroba cukrovinek - známých hořických trubiček a miletínských modlitbiček). Strategický plán MAS Podchlumí nese název Jablko a kámen. Jeho cílem je zlepšení kvality života v Podchlumí založeném na rozvoji místních tradic, zhodnocení místního dědictví – místní odrůdy ovoce a zeleniny, tradice kamenictví a bohatého historického a kulturního dědictví – především jedinečné koncentraci kamenných památek v území. Specifické cíle jsou definovány takto: 1. modernizace zemědělství 2. rozvoj nezemědělského podnikání 3. rozvoj cestovního ruchu a péče o krajinu 4. zvýšení kvality života v obcích 5. obnova kulturního dědictví. Naplnění cílů a priorit bude dosaženo prostřednictvím realizace individuálních projektů jednotlivých Fichí.