Informace o místní akční skupině a regionu

Občanské sdružení ""CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP""
Název místní akční skupiny
Okres Prachatice (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny Podpora inovativního a udržitelného partnerství v regionu.
Právní forma občanské sdružení
26663091
Datum registrace 21.4.2004
Sídlo Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice
Ulice a č. popisné/č. orientační Archiváře Teplého 102
Obec/Pošta Malenice
PSČ 38706
Telefon 383 390 134
Fax
Mobil 607 955 600
E-mail polasek@chanceinnature.cz
Vlastní www stránky www.chanceinnature.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1 – Spolupráce
2 – Rozvoj
3 – Okolí
4 – Prostor
5 – Zázemí
6 – Odkaz
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada sdružení
Datum schválení 13.12.2007
Rozvojová strategie www.chanceinnature.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Josef Bláhovec, předseda
Telefon (mobil) 383 390 134
E-mail info@chanceinnature.cz
Další kontaktní osoba Ing. Jaromír Polášek, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Jaromír Polášek manažer MAS 607955600 polasek@chanceinnature.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Místní akční skupina CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP má zájem o spolupráci se zahraničními partnery - v současné době je zapojena do jednoho mezinárodního projektu.
Podrobné informace
Místní akční skupina CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP operuje na území mikroregionů Prachaticka, Strakonicka, Vimperkska a Volarska. MAS klade důraz na zapojení partnerů do realizace všech porjektů sdružení. Členy jsou neziskové organizace, podnikatelé a obce, které jsou zastoupeny jak přímo, tak prostřednictvím mikoregionů. MAS realizuje integrované projekty v rámci implemetace schválené Integrované strategie rozvoje území se zaměřením na 4 prioritní směry (1. Partnerství, 2. Podnikání, 3. Lidské zdroje, 4. Životní prostředí). Jedním z projektů v rámci směru Partnerství je realizace Strategického plánu LEADER. Naplňování tohoto plánu je realizováno prostřednictvím 6 Fichí, které jsou zamřeneny na provázání jednotlivých partnerů v území. LAG CHANCE IN NATURE však v rámci Integrované stratergie území realizovala i další projekty (např. Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Prachatice, projekty na posílení absorpční kapacity Jihočeského kraje, či interregionální a mezinárodní projekty). MAS disponuje prostředky, které jsou účelově vázané a zároveň prostředky z vlastní činnosti, které jsou investovány do dalšího rozvoje území. CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP úspěšně realizovala LEADER+ 2004 - 2006 a další rozovojové projekty se zaměřením zejména na trvale udržitelný rozvoj území, podporu zavádění inovativních technologií a postupů v oblasti péče o životní prostředí, softturismus a dále na celkové vzdělávání území MAS.