Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
Název místní akční skupiny
Okres Plzeň-jih (Kraj Plzeňský)
Účel místní akční skupiny Podpora implementace leaderovských principů do rozvojových aktivit na území MAS.
Právní forma občanské sdružení
26678004
Datum registrace
Sídlo Nám. Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Ulice a č. popisné/č. orientační Nám. Svobody 132
Obec/Pošta Spálené Poříčí
PSČ 335 61
Telefon
Fax
Mobil 602 334 882
E-mail mas.nepomucko@seznam.cz
Vlastní www stránky www.mas.nepomucko.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
1.1. Obnova nemovitého dědictví regionu
1.2. Představení a poznání dědictví regionu
2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání
2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity
2.5. Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání
2.6. Zapojení sociálně znevýhodněných do života v území MAS
3.7. Venkovský cestovní ruch
3.8. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce
4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů
4.10. Výroba, prodej a propagace regionálních produktů
4.11. Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie www.mas.nepomucko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Jindřich Jindřich, předseda MAS
Telefon (mobil) 602 604 141
E-mail jindrich@spaleneporici.cz
Další kontaktní osoba Ing. Michal Arnoš, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Michal Arnošt +420 602 334 882 mas.nepomucko@seznam.cz
DE Ing. Michal Arnošt mas.nepomucko@seznam.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Je vítána.
Podrobné informace
Strategický plán LEADER obsahuje celkem 4 priority: 1. Zachovat a zhodnotit historické dědictví území MAS. 2. Zlepšit kvalitu života v území MAS. 3. Rozvíjet cestovní ruch. 4. Zlepšit ekonomickou souběstačnost území MAS.