Informace o místní akční skupině a regionu

MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Přerov (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy: Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu. Rozvoj života v obcích. Péče o krajinu a energetické zdroje. Podpora podnikání a zemědělství. Management místního partnerství
Právní forma o.p.s.
27017010
Datum registrace 5.12.2005
Sídlo Horni Moštěnice
Ulice a č. popisné/č. orientační Dr. Stojana 120/41
Obec/Pošta Horní Moštěnice
PSČ 751 17
Telefon
Fax
Mobil 775 949 142
E-mail leader@mostenka.cz
Vlastní www stránky www.mas-mostenka.cz
Fiše strategického plánu LEADER
F1: Pohledné vesnice - krásnější region
F2: Světlo našeho venkova
F2.1: Pestrý život u nás doma na venkově
F2.2: Obnova veřejných center u nás doma na venkově
F2.3: Rozvoj škol a péče o děti u nás doma na venkově
F2.4. Rozvoj kultury a sportu u nás doma na venkově
F2.5: Světlo našeho venkova
F3: Cesty k oživení místních tradic
F4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky
F5: Zemědělští hospodáři - uspořádaná krajina
F6: Pravidla moštárny - síla chuti
F7: Krok za krokem po zelené
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil VS MAS
Datum schválení 26.1.2006
Rozvojová strategie www.mas-mostenka.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano - práce v rámci SF-team, Transnational Exchange Programme (TEP - Celodin) aj.
Hlavní kontaktní osoba Tomáš Šulák, předseda MAS
Telefon (mobil) 775 949 142
E-mail tomas.sulak@smarv.cz
Další kontaktní osoba Markéta Kropáčková, místopředseda MAS; Marie Mlčáková, manažerka MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Miloslava Hrušková 777 562 205 mila.hruskova@smarv.cz
DE Julie Zendulková 724 111 510 julie.zendulkova@smarv.cz
EN Hana Slováková 605 878 900 hanacaletkova@hotmail.com
Eva Kubíčková 739 344 125 kubickova@mas-podhostynska.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Partneři: MAS Nízký Jeseník, MAS Společná cesta Zahraniční spolupráce: MAS Malohont (SK), LGD Gorna Prosna (PL)
Podrobné informace
MAS – Partnerství Moštěnka řídí zástupci ze dvou krajů přesně napůl Výroční jednání Místní akční skupiny - Partnerství Moštěnka v Kostelci u Holešova potvrdilo ve funkci předsedy MAS farmáře Pavla Zakopala ze Staré Vsi. Místopředsedkyní je nadále Markéta Kropáčková, starostka obce Líšná. Valné shromáždění zvolilo pro rok 2007 devítičlenný výbor místo patnáctičlenného, který pracoval v loňském roce. Členy výboru jsou dále za veřejnou správu starostové Miroslav Kroupa z Vlkoše, Radoslav Pospíšilík z Kostelce u Holešova a Petr Lipner z Prusinovic; za neziskové organizace Pavel Mrtvý za Sbor dobrovolných hasičů Dřevohostice a Milan Hradil za hasiče z Pacetluk, za podnikatele: farmář Martin Ležák z Kostelce u Holešova a farmář Petr Netopil, který bydlí v jednom kraji a podniká na území druhého. Jednání MAS se v Kostelci u Holešova zúčastnil také 1. náměstek olomouckého hejtmana Pavel Horák, který ocenil práci MAS, která vznikla jako jedna z prvních v kraji. Mikroregion Moštěnka se rozšířil o novou obec Podolí Svazek obcí mikroregionu Moštěnka, který leží na samotném jihu Olomouckého kraje, se rozšířil o novou obec Podolí, která dosud nebyla členem žádného mikroregionu. Podolí je po schválení valnou hromadou Moštěnky již 22 obcí mikroregionu. Obec Podolí má 190 obyvatel. Podolí také rozšíří území místní akční skupiny MAS – Partnerství Moštěnka, které tak bude mít 45 obcí. Kromě Moštěnky je 23 obcí ze sousedního mikroregionu Holešovsko ve Zlínském kraji. Již nyní má MAS – Partnerství Moštěnka nejvíce obcí ze všech MAS v Olomouckém a Zlínském kraji. Na území MAS žije bezmála 35 tisíc obyvatel. Zdeněk Vrána je opět v čele svazku obcí Moštěnka Předsedou svazku obcí mikroregionu Moštěnka byl na valné hromadě (8. února 2007 v Horní Moštěnici) opět zvolen starosta Horní Moštěnice Zdeněk Vrána. Novými místopředsedy jsou Miroslav Kroupa z Vlkoše a Jindřich Suchánek z Domaželic. Nahradili tak Ladislava Sigmunda, který již nebyl zvolen starostou Dřevohostic. V sedmičlenné radě mikroregionu Moštěnka budou dále starostové Bochoře, Dřevohostic, Staré Vsi a Beňova. Moštěnka se chce stát z okraje kraje lídrem regionu S projektem nazvaným „Moštěnka – z okraje kraje lídrem regionu“ se svazek obcí mikroregionu Moštěnka přihlásil do Programu obnovy venkova (POV) 2007, který vyhlásil Olomoucký kraj. Projekt je zaměřen na tři okruhy aktivit: 1) Společné plánování strategie rozvoje (aktualizace strategie MAS, mikroregionu a projektových námětů obcí), 2) Společné plánování páteřní cyklostezky (zapojení veřejnosti do plánování a zpracování dokumentace k projektu, který by měl propojit cyklostezkou území mezi Přerovem a Bystřicí pod Hostýnem podél říčky Moštěnky, tedy zejména obce Horní Moštěnice a Dřevohostice, na které navážou další trasy), 3) Společný informační systém (zpravodaj, kalendárium společenských akcí, IV. Společné setkání obcí, které se letos uskuteční 30. června ve Staré Vsi). Moštěnka zapojí děti a mládež do plánování hřišť a veřejné zeleně Mikroregion Moštěnka plánuje společný projekt na úpravy dětských hřišť, veřejné zeleně, kluboven a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež, který hodlá vypracovat společnými silami více obcí a žádat o dotaci z národního Programy obnovy venkova, který vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Tato aktivita naváže a rozšíří projekt „Naše škola na vesnici“, který podala MAS – Partnerství Moštěnka v rámci tzv. Norského fondu (Finanční mechanismy EHP/Norska). O osudu projektu se právě v těchto dnech rozhoduje. Pokud získá podporu, získalo by celkem 14 milionů korun 21 obcí z Moštěnky a Holešovska na modernizaci 17 hřišť a heren v mateřských školách a 15 základních škol na modernizaci např. počítačových učeben. (aktualizoval TSu, 11. 2. 2007) * Starší zprávy: MAS – Partnerství Moštěnka působí na území dvou krajů a 44 obcí (to je nejvíce na střední Moravě) Území MAS – Partnerství Moštěnka se v dubnu rozšířilo o čtrnáct nových obcí. K vesnicím z Mikroregionu Moštěnka se v lednu přidaly obce ze severní části Mikroregionu Holešovsko, v dubnu se nově připojily další obce z jižní části mikroregionu včetně města. Celkem má nyní místní akční skupina 44 obcí ze dvou krajů (23 ze Zlínského, 21 z Olomouckého) a stala se podle počtu obcí a aktuálních databází největší na střední Moravě. Na území MAS přes žije přes 34 tisíc obyvatel s hustotou 118,3 obyvatel na kilometr čtverečný. MAS – Partnerství Moštěnka má strategii „My a svět“, která popisuje představy aktérů v šesti prioritách. V březnu se MAS přihlásila se záměrem „Nová tvář venkova“ do programu ministerstva zemědělství Leader ČR 2006, ve kterém se rozdělovalo ve velké konkurenci 70 milionů korun pro 64 MAS. V polovině dubna se po jednáních v Zahnašovicích a Staré Vsi celý Mikroregion Holešovsko (okres Kroměříž) s okolními obcemi (okres Zlín) přidružil k Moštěnce (okres Přerov), protože sám by MAS kvůli vysoké hustotě vytvořit nemohl a bez města Holešova měl zase málo obyvatel. Na konci dubna se stal Mikroregion Holešovsko žadatelem podpory z operačního programu zemědělství Leader+ s projektem „Brána Leaderu – spojení obcí dvou krajů“. Od tohoto kroku rozšíření území si MAS – Partnerství Moštěnka slibuje větší konkurenceschopnost mezi tuzemskými akčními skupinami. Brána mezi kraji MAS – Partnerství Moštěnka se chce stát bránou Leaderu do Olomouckého a Zlínského kraje. Podobně jako oba kraje vytvářejí společný region soudržnosti STŘEDNÍ MORAVA, spojením Mikroregionu Moštěnka a Mikroregionu Holešovsko do MAS je vytvořen předpoklad pro vzájemnou spolupráci venkovských obcí na pomezí obou krajů. Zatímco NUTS II Střední Morava je jakýmsi leteckým mostem evropských financí – budoucí Regionální operační program (ROP) - do obou krajů, „MAS – Partnerství Moštěnka“ chce jako občanské sdružení aktivní prezentací na nejrůznějších fórech ukazovat cesty a vytvářet stezky mezi malými venkovskými obcemi obou krajů zezdola. Spolupráce obcí ve dvou mikroregionech na území dvou krajů si žádá prohloubení „leaderovského“ partnerství nejen mezi jednotlivými obcemi „starého“ a „nového“ území, resp. „severu“ a „jihu“, ale také mezi veřejnou správou, podnikatelskou sférou a neziskovým sektorem napříč všemi sdruženými obcemi. (TSu) starší zprávy: * Region a Leader: „My a svět“ Území místní akční skupiny „MAS – Partnerství Moštěnka“ tvoří 21 obcí z mikroregionu Moštěnka, 7 obcí ze severní části mikroregionu Holešovsko a 2 další obce z Kroměřížska. Všechno jsou to vesnice na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje, které nemají oporu v žádném větším městě. V mikroregionu Moštěnka začala vznikat místní akční skupina na sklonku roku 2004. Využila k tomu evropský program Leader+, který podporuje rozvoj venkova. V průběhu roku 2005 se několikrát na různých místech sešlo místní partnerství (zástupci obcí, podnikatelé, zemědělci a zástupci spolků a neziskových organizací), aby MAS vytvořilo. Místní partnerství se v prosinci 2005 přeměnilo v občanské sdružení a zaregistrovalo se jako „MAS – Partnerství Moštěnka“. V lednu roku 2006 se připojily obce ze severu Holešovska a dvě obce v sousedství. MAS má strategii s názvem „My a svět“. * Moštěnka Mikroregion Moštěnka je venkovský svazek obcí z Hané a Záhoří na jižní hranici Olomouckého kraje. Nachází se na jihovýchod od Přerova ve směru na Bystřici pod Hostýnem. Mikroregion má dvě přirozená centra - Horní Moštěnici a Dřevohostice. Na jeho území žije 10 300 obyvatel. Má z větší části typický hanácký ráz bez výrazných kopců a hor. Rozprostírá se od nížiny severovýchodní části Hornomoravského úvalu, až k o něco vyššímu a členitějšímu jihozápadnímu území Moravské brány. Celé území mikroregionu je protknuto říčkou Moštěnkou, která protéká z jihozápadní části až po východní část okresu Přerov. Území má z 80 procent zemědělskou půdu, 10 procent tvoří lesní porosty a 2 procenta vodní plochy. Území tvoří obce Beňov, Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dobrčice, Domažlice, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Křtomil, Lipová, Líšná, Nahošovice, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Říkovice, Stará Ves, Turovice, Věžky, Vlkoš a Želatovice. * „Do světa bez hranic“ Protože mikroregion Holešovsko nesplňoval jako celek parametry programu Leader (hustota území musí být do 120 obyvatel na kilometr čtverečný), sedm obcí z jeho severní části na hranicích Zlínského kraje se rozhodlo připojit k MAS v sousední Moštěnce. Obce Kostelec u Holešova, Němčice, Rymice, Roštění, Prusinovice, Bořenovice, Pacetluky mají společně necelých 4 200 obyvatel. K partnerství se připojily i obce Kyselovice a Žalkovice, které mají společně kolem tisícovky obyvatel. V rámci venkovských programů Leader+ a Leader ČR se tak spojí vesnice na pomezí dvou krajů. Tuto nevýhodu, že se cítí být na okraji zájmu jednotlivých krajů a daleko od jejich metropolí, se nyní pokusí přeměnit ve výhodu spolupráce „bez hranic“. Na území MAS o rozloze 16 693 hektarů žije 15 551 obyvatel (podle sčítání lidu v roce 2001) s hustotou osídlení 93,29 obyvatel na kilometr čtvereční. * Co je místní akční skupina? Místní akční skupina (MAS) je zcela nový typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy (starostů a zástupců obcí), podnikatelské sféry (podnikatelé, živnostníci, zemědělci) a neziskového sektoru (místní spolky, sdružení a neziskové organizace). Místní akční skupinu musí zastřešit občanské sdružení (to si zvolila Moštěnka), nebo obecně prospěšná společnost. MAS musí mít rozvojovou strategii území („My a svět“) a poté může žádat peníze z programů Leader+ nebo Leader ČR. Pokud jí ministerstvo zemědělství přiřkne dotaci, bude o přerozdělení celkové částky peněz mezi žadatele rozhodovat právě MAS (ve spolupráci s orgány MZe), nikoliv kraj nebo stát. Valné shromáždění členů MAS rozhodlo, že se bude se svou strategií ucházet o pomoc z Leaderu ČR. Tento záměr podpořila i valná hromada svazku obcí mikroregionu Moštěnka. * Lepší život na vesnici Nová MAS si zvolila tématem strategie pro Leader ČR „Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech“ a pro Leader+ „Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech“. Mezi návrhy na pilotní projekty se v průběhu ustavování MAS objevilo oživení vodních mlýnů na říčce Moštěnce a jejich propojení stezkami a cyklotrasami, obnova původního rázu krajiny vysázením alejí, agroturistika, označení zajímavých míst informačními tabulemi, obnova opomíjených památek, udržování kulturních tradic, podpora místních sportů, kultury a festivalů, společný průvodce kulturními a sportovními akcemi, zmapování přírodních a kulturních památek apod. * MAS – Partnerství Moštěnka vede farmář a místostarostka Ustavující Valné shromáždění členů MAS – Partnerství Moštěnka v polovině prosince 2005 v Horní Moštěnici zvolilo patnáctičlenný výbor partnerství. Ten vzápětí zvolil předsedou sdružení soukromého zemědělce ze Staré Vsi Pavla Zakopala a místopředsedkyní Markétu Kropáčkovou, místostarostku obce Líšná. Výbor partnerství má podle stanov nejméně 7 členů a maximálně 15 členů, z toho: 3 až 6 zastupuje místní veřejnou správu, 2 až 4 místní zemědělské a podnikatelské subjekty a 2 až 5 místní neziskové organizace a veřejnost. Zástupci místní správy mohou mít maximálně 50procentní zastoupení, zástupci soukromé sféry nejméně 50 procent. Výbor partnerství jmenuje jednatele a účetní a ustavuje programový výbor, výběrovou komisi a monitorovací výbor (ten tvoří členové kontrolní komise občanského sdružení). MAS – Partnerství Moštěnka je i nadále otevřena všem zájemcům o členství. * Leader v kraji a celostátní síť MAS – Partnerství Moštěnka se v Olomouckém kraji stalo teprve čtvrtou místní akční skupinou. Podobné partnerství veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru vzniklo na Jesenicku, v mikroregionu Království a v Regionu Haná. Pouze posledně jmenovaný region však získal podporu od ministerstva zemědělství. V celé České republice nyní operuje kolem 70 místních akčních skupin. Pouze 21 z nich má podporu v Leaderu ČR a 10 v Leaderu+. V současné době se vytváří národní síť místních akčních skupin, kterou iniciovalo na Evropské konferenci o venkovu v Teplé u Mariánských lázní sdružení Národní observatoř venkova (NOV), kde působí nejúspěšnější MAS a další aktéři, kteří se věnují rozvoji venkova. * Kontakty: Předseda: Pavel Zakopal, farmář, Stará Ves, tel. 604 177 810, rfzakopalovi@atlas.cz Místopředseda: Markéta Kropáčková, místostarostka, Líšná, tel. 737 775 991, oulisna@wo.cz Jednatel: Centrum pro komunitní práci (CpKP) střední Morava, Horní náměstí 12, Přerov 750 02 Tel. /fax: 581 210 502 Tomáš Šulák, tel. 777 793 743, tomas.sulak@cpkp.cz Ivo Škrabal, tel. 777 793 714, ivo.skrabal@cpkp.cz Manažer mikroregionu: DSO mikroregionu Moštěnka, Dr. Stojana 41, 751 17 Horní Moštěnice Marie Zlámalová, tel. 774 224 122, kancelar@mostenka.cz www.mostenka.cz Další kontakt: Radoslav Pospíšilík, starosta Kostelce u Holešova, tel. 573 385 129, obeckuh@volny.cz * MAS je samostatnou právnickou osobou – občanským sdružením, zaregistrovaným Ministerstvem vnitra ČR dne 5. 12. 2005 pod č. VS/1-1/62501/05-R. IČO : 270 17 010.