Informace o místní akční skupině a regionu

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Název místní akční skupiny
Okres Semily (Kraj Liberecký)
Účel místní akční skupiny Koordinace a pomoc při rozvoji všech obcí s cílem zkvalitnění života místních obyvatel, poskytovat pomoc všem zemědělským podnikatelům a podnikatelům v cestovním ruchů s činnostmi, které povedou k obnově a údržbě budov, či jejich využití a podporovat ro
Právní forma obecně prospěšná společnost
25988417
Datum registrace 29.4.2003
Sídlo Karlovice
Ulice a č. popisné/č. orientační Karlovice čp.12
Obec/Pošta Turnov
PSČ 51101
Telefon 493 535 043
Fax 493 535 043
Mobil 602 104 700
E-mail ludek.laska@cmail.cz
laska.ludek@seznam.cz
Vlastní www stránky www.craj-ops.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fische 1. Rozvoj obcí s cílem vytvořit prostředí pro spokojený život místních obyvatel všech věkových skupin.
Fische 2. Rozvoj cestovního ruchu a služeb na území MAS
Fische 3. Obnova a rozvoj zemědělských podniků
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
Obyvatelé všech věkových skupin na území MAS
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Plénum MAS Český ráj a Střední Pojizeří
Datum schválení 17.8.2006
Rozvojová strategie www.craj-ops.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Mas Český ráj a Střední Pojizeří spolupracuje se dvěmi MAS z ČR a s GAL z Italské Kalábrie
Hlavní kontaktní osoba Vlasta Špačková - předsedkyně správní rady o.p.s.
Telefon (mobil) 604 787 141
E-mail karlovice@craj.cz
Další kontaktní osoba Luděk Láska, ředitel o.p.s. a manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Tomáš Tomsa 731155233 tomas.tomsa@tomovyparky.cz
DE Mgr. Doubravka Fišerová 777231558 doubravkazeskalan@tiscali.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
MAS Český ráj a Střední Pojizeří se nachází na území turistického regionu Český ráj a na středním toku řeky Jizery. Téměř celé území MAS je v součastně zahrnuto v území „Geoparku Český ráj“, který je zapsán na seznamu chráněných území UNESCO. MAS Český ráj a Střední Pojizeří se rozkládá na území tří krajů – Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského a spadá pod tři okresy – semilský, mladoboleslavský a jičínský. Celková rozloha MAS Český ráj a Střední Pojizeří je 312 km2 a k roku 2007 je celkový počet trvale žijících obyvatel 21 974. Hlavním orgánem Obecně prospěšné společnosti je Správní rada o.p.s. Orgány MAS Český ráj a Střední Pojizeří jsou Plénum MAS, Programový výbor (9členů), Výběrová komise (7 členů) a Výkonný monitorovací výbor (5 členů). Členové správní rady, programového výboru a výběrové komise jsou voleni na 3 roky. MAS Český ráj a Střední Pojizeří vznikla na ustavujícím zasedání 2.3.2006. Od této doby napomáhá v území všem zájemcům o infirmace z oblasti možných dotací jak státních, tak i evropských. Informace a poradenství poskytuje zástupcům obcí, ale i pro soukromým podnikatelům, převážně ze zemědělství, ale i v cestovním ruchu a ostatních službách, či výrobě. MAS Český ráj a Střední Pojizeří spolupracuje s různými subjekty v území při pořádání některých akcí. Např. Šťastná země Radvánovice, OS Malechovice, Tomovy parky s.r.o.s některými obcemi v území MAS, ale i například Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj, nebo Škola ochrany přírody o.s. Společným projektem je právě probíhající soutěž o Logo MAS, kterou pořádá a finančně zajistí přímo MAS Český ráj a Střední Pojizeří . V součastné době se připravujeme na II.kolo LEADER + a v součastné době běží i místní výzva k podpoře života na venkově.