Informace o místní akční skupině a regionu

Náš region
Název místní akční skupiny
Okres Karlovy Vary (Kraj Karlovarský)
Účel místní akční skupiny Využití přírodního a kulturního potenciálu pro všestranný trvale udržitelný rozvoj regionu
Právní forma občanské sdružení
26988925
Datum registrace 20.1.2005
Sídlo Teplá
Ulice a č. popisné/č. orientační Klášterní 237
Obec/Pošta Teplá
PSČ 364 61
Telefon 353 618 752
Fax 353 237 163
Mobil 736 642 792
E-mail nas.region@seznam.cz
Vlastní www stránky www.krajzivychvod.cz
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina
Obyvatelé mikroregionu
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada občanského sdružení Náš region
Datum schválení 6.1.2006
Rozvojová strategie www.nas-region.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO
Hlavní kontaktní osoba Jan Orosz, předseda
Telefon (mobil) 723 449 344
E-mail nas.region@seznam.cz
Další kontaktní osoba Ing. Jiří Šindelář, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jana Cinková překladatelka jana.salomova@seznam.cz
DE Jana Cinková překladatelka jana.salomova@seznam.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Spolupráce v rámci programu Interreg IIIB CADSES - projekt RIMADIMA (projektový paertner 23/02 ZO ČSOP BERKUT - člen MAS Náš region). Snaha o spolupráci se zahraničními LAGy z Bavorska a Saska.
Podrobné informace
Stručný popis území: MAS NÁŠ REGION je kompaktním územním celkem na jihu Karlovarského kraje a patří do něho i 3 obce Plzeňského kraje. Z hlediska přírodních podmínek leží mikroregion v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a nachází se po částech ze severní strany na Toužimské plošině, Tepelské a Bezdružické vrchovině.Nadmořská výška je 550 - 700 m.n.m. Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti: Z 15 sídelních útvarů jsou dvě města, 4 obce s počtem nad 500 obyvatel a 9 obcí s počtem obyvatel pod 500.Pro mikroregion je charakteristická nízká hustota zalidnění, vyplývající především z historických událostí. Výsledně se to projevuje v nízké vybavenosti území, např.veřejná hromadná doprava, a v malém trhu práce v mikroregionu a úrovni poptávky.Členské obce se nacházejí v blízkosti významné komunikační osy Karlovy Vary-Plzeň a Karlovy Vary-Praha, dále pak kolem méně významných spojnic Bečov nad Teplou-Mariánské Lázně a Sokolov-Krsy. Území má zemědělsko - lesnický charakter, ostatní průmysl zde chybí. STRATEGICKÉ CÍLE Strategie rozvoje mikroregionu obsahuje 3 základní skupiny: - oblast ekonomické a technické infrastruktury - oblast lidského potenciálu - potenciál životního prostředí PLÁN ROZVOJE - je součástí Strategie rozvoje mikroregionu NÁŠ REGION