Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
Název místní akční skupiny
Okres Náchod (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny Všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území, účast v programech LEADER+ a ČR, a v dalších OP
Právní forma občanské sdružení
27013391
Datum registrace 27.10.2005
Sídlo Česká Skalice
Ulice a č. popisné/č. orientační Třída T.G.Masaryka 80
Obec/Pošta Česká Skalice
PSČ 55203
Telefon 491 490 038
Fax
Mobil 606636640
E-mail zdenavysokov@seznam.cz
Vlastní www stránky www.meziupouametuji.cz
Fiše strategického plánu LEADER
INFRASTRUKTURA
CESTOVNÍ RUCH
PÉČE O VENKOVSKÝ PROSTOR
ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
UDRŽITELNOST ŽIVOTA NA VENKOVĚ
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS
Datum schválení 09.06.2008
Rozvojová strategie www.meziupoametuji.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Ing. Josef Kulek - předseda MAS
Telefon (mobil) 602 456 565
E-mail jo.kul@tiscali.cz
Další kontaktní osoba Zdeňka Hovorková - manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Michal Kudrnáč 608 581 321 michal.kudrnac@vilacerych.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Slovensko, Polsko
Podrobné informace
1. Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou dvě města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec. 2. Hlavním cílem MAS bylo od počátku podpořit spolupráci podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru na celkovém rozvoji území a nastartovat metodu LEADER v našem regionu. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, Programový výbor s manažerem připravuje a schvaluje strategie, hodnocení a výběr projektů zajišťuje Výběrová komise a výběr projektů schvaluje PV. 3. „Chceme propojený, spolupracující, životaschopný region, který poskytuje jeho obyvatelům i návštěvníkům příležitost ke kvalitnímu a spokojenému životu“. 4. Místní akční skupina se rozhodla podpořit slabé stránky regionu a to především pasivitu obyvatelstva, která se jeví jako překážka koncepčního plánování rozvoje venkova. MAS a další regionální partneři považují za důležité, před tím než začneme využívat našich silných stránek a zaměříme se na turistický ruch, podpořit místní obyvatelstvo a vytvořit mu podmínky pro plnohodnotný život ve venkovském prostoru, aby využívalo služeb a trávilo více času v místě kde žije, pomohlo tak spoluvytvářet ráz venkova a zapojilo se do věcí veřejných. Tato linie je podpořena příležitostmi, především pak v možnosti získání podpory z EU a dostatek zázemí pro celoživotní vzdělávání. Realizací záměru by se měla otevřít cesta lidem, kteří budou mít zájem žít a spoluvytvářet venkovský prostor, tím by měla být potlačena hrozba stárnutí a vysidlování obcí. Další linie je postavena na silných stránkách a je zaměřena především na využití cestovního ruchu jako jednoho z nástrojů pro rozvoj venkova a přílivu nových investic do venkovského prostoru. Území mezi Úpou a Metují je bohaté na kulturní a přírodní dědictví protkané množstvím cest a tras k turistice určeným. Využívání tohoto bohatství velmi limituje jeho stav, který díky několikaletým nevyřešeným vlastnickým vztahům dospěl v mnoha případech do havarijního stavu. Další překážkou rozvoje cestovního ruchu je i nízká kvalita služeb a chybějící infrastruktura. 5. 2004/05 - Osvojování zkušeností 480 tisíc 2007 - LEADER ČR 2,5 milionu 2007/08 Na činnost z KHK 150 tisíc 2007 - grant KHK Partnerstvím, propagací a vzděláváním k úspěšné realizaci strategie 240 tisíc 2008 - POV DT5 KHK Podpora partnerství a poradenství na území MAS 62 tisíc 6. Připravujeme SPL do II. výzvy osy LEADER, v případě úspěšnosti budeme předfincovávat půjčkou od ČSP a dotací kraje. 7. MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ, SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ 1.Obchodní družstvo Impro – teleskopický manipulátor pro pilařskou výrobu a stavebnictví 850.000,- 2.Svazek obcí 1866 – Technické zázemí pro aktivity pořádané na území MAS Mezi Úpou a Metují 384.000,- 3.Centrum rozvoje Česká Skalice – Vybudování multimediální studovny a modernizace Informačního centra v České Skalici 116.000,- 4.Obec Žernov – Vybavení výpočetní technikou knihovny v Žernově a Obecního úřadu v Žernově 204.115,- 5.Obec Provodov – Šonov – Nákup víceúčelového zařízení pro údržbu veřejného prostranství 395.000,- 6.Obec Brzice – Obnova komunikace a veřejného prostranství za obecním úřadem 194.024,- 7.Město Česká Skalice – Vybavení dětského hřiště herními prvky 108.734,- celkem Kč 2.250.000,-