Informace o místní akční skupině a regionu

MAS 21, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Cheb (Kraj Karlovarský)
Účel místní akční skupiny koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
Právní forma obecně prospěšná společnost
26408309
Datum registrace 31.5.2006
Sídlo Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe
Ulice a č. popisné/č. orientační Plzeňská 32
Obec/Pošta Velká Hleďsebe
PSČ 354 71
Telefon 354 593 376
Fax 354 606 384
Mobil 736 650 956
E-mail marianskolazensko@seznam.cz
Vlastní www stránky www.mas21.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1) Atraktivní a dostupná obec (hlavní zaměření na municipality a neziskové organizace - Dopravní, technická a vodohospodářská infrastruktura, vzhled obcí)

2) Pestrý venkov (hlavní zaměření na zemědělské podnikatele - Modernizace zemědělských podniků, zemědělská technika)
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři

lidé v produktivním věku
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil plénum regionu
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba RNDr. Jiří Bytel, předseda správní rady
Telefon (mobil) 725 056 553
E-mail hledsebe@iol.cz
Další kontaktní osoba Ing. Josef Švajgl, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Josef Švajgl 736650956 marianskolazensko@seznam.cz
DE Ing. Josef Švajgl 736650956 marianskolazensko@seznam.cz
EN Ing. Josef Švajgl marianskolazensko@seznam.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Brücken-Allianz Bayern-Böhmen, Regionalmanagement Landkreis Tirschenreuth
Podrobné informace
Zájmové území MAS 21 se nachází na území okresu Cheb, je charakterizováno velmi silnou vazbou na komunikační osu silnice I/21, která spojuje pohraniční oblasti Mariánskolázeňska, Chebska a Ašska s vnitrozemím České republiky. Tato komunikace je historickou spojnicí Čech s Německem a její trasa je dána zejména konfigurací terénu (Tachovská brázda mezi Českým a Slavkovským lesem, Chebská pánev, Smrčiny). Kostra osídlení byla ve středověku založena ve sníženinách mezi hornatými oblastmi a na místě výskytu surovin (rudy, dřevo, později i pramenné oblasti), na průsečíku s východo-západní trasou podél řeky Ohře je umístěno ve strategické poloze centrum regionu, město Cheb. Osídlení území dodnes odráží historický stav sídelní struktury podmíněný právě dopravní infrastrukturou (80 % obyvatel žije ve 20 % obcí). Významná je poloha MAS 21 ve vztahu k SRN. Hlavním důvodem výběru území MAS je skutečnost, že přes různorodost krajinných typů tvoří celek se staletými historickými a kulturními vazbami a má společné problémy dané obdobným historickým vývojem. Z pohledu rozvoje České republiky a Karlovarského kraje se jedná o území okrajové, vzdálené od nadregionálních center (Praha, Plzeň, Karlovy Vary), s problémy v místní zaměstnanosti a z pohledu obyvatel s nedostatečným zajištěním místních pracovních příležitostí a základních služeb (doprava, lékařská péče, technická infrastruktura, kultura, apod.). Území bylo v roce 2005 definováno jako ucelená vedlejší rozvojová osa Karlovarského kraje. MAS 21, o.p.s. je založena na principu partnerství (veřejná správa – podnikatelé – nestátní neziskové organizace), které je zakotveno jak v zakládací smlouvě, tak i ve statutu. Na principech partnerství byly vytvořeny i orgány MAS. Jedním z orgánů je i tzv. plénum území, které umožňuje zapojení všech členů MAS. Seznam zakladatelů MAS 21, o.p.s. Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí, Velká Hleďsebe Sdružení obcí a firem – Chebská pánev, Skalná Sdružení Ašsko, Aš Mikroregion Chebsko, Cheb Svazek obcí Kamenné vrchy, Luby Zahradní a parková, spol. s r. o., Mariánské Lázně Lázně Františkovy Lázně, a. s., Františkovy Lázně Zemědělské družstvo ROZVOJ, Trstěnice SPORT – SERVIS ML, s. r. o., Mariánské Lázně ZÁPADNÍ STAVEBNÍ, a. s., Cheb Petr Potůček, Lázně Kynžvart TECLAN – NET, s. r. o., Cheb Chráněné dílny Joker, občanské sdružení, Cheb. Pro účely Strategického plánu Leader byla plénem regionu MAS odsouhlasena jako klíčová osa PRV č. III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova a jako doplňková osa PRV č. I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví.