Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Zálabí, z. s.
Název místní akční skupiny
Okres Kolín (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Účelem sdružení je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, působících na území a rozvíjet jejich mezisektorovou spo
Právní forma občanské sdružení
27036588
Datum registrace 3.7.2006
Sídlo Týnec nad Labem, Masarykovo nám. 1
Ulice a č. popisné/č. orientační Komenského nám. 235
Obec/Pošta Týnec nad Labem
PSČ 281 26
Telefon 321 781 100
Fax
Mobil 606 929 592
E-mail polak@tynecnadlabem.cz
Vlastní www stránky http://maszalabi.eu/
Fiše strategického plánu LEADER
Zpracování SPL bude zajišťovat správní rada. Důležitým faktorem pro hodnocení SPL bude i způsob a rozsah zapojení partnerů a obyvatelstva regionu do jeho přípravy. O průběhu zpracování SPL bude informována veřejnost
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina
občané a podnikatelé( členů MAS)
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil zpracovává se
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
je
Hlavní kontaktní osoba Ing. Ivan Kašpar, starosta Veltruby předseda MAS
Telefon (mobil) 602 268 258
E-mail starosta@veltruby.cz
Další kontaktní osoba Josef Polák, starosta Týnce n.L , člen správí rady
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Není samostatná, ale je v rámci MAS a to s TPCA Kolín - Ovčáry
Podrobné informace
1. Region – MAS působí na okrese Kolín- Zálabská část, ale i Pardubicko 2. Příprava strategie - Správní rada 3. Jedná se najití „společné cesty“ včech subjektů v působnosti MAS 4. strategie bude obsahovat tyto části: a Priority a cíle b Způsob dosahování cílů a priorit c Zapojení inovačních prvků d Finanční plán e Monitoring naplňování cílů SPL 5. připravují se 6. Dotace z Leadru není