Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Střední Povltaví
Název místní akční skupiny
Okres Písek (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny propagace mikroregionu, podpora místních podnikatelů
Právní forma občanské sdružení
26998807
Datum registrace 24.5.2005
Sídlo Kovářov 63, 398 55 Kovářov
Ulice a č. popisné/č. orientační Kovářov 63
Obec/Pošta Kovářov
PSČ 39855
Telefon 382 594 218
Fax 382 594 486
Mobil 725 552 287
E-mail mas-sp@seznam.cz
Vlastní www stránky www.masstrednipovltavi.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1:Zemědělství
Fiche 2:Rozvoj obcí
Fiche 3:Kulturní dědictví
Fiche 4:Cestovní ruch
Fiche 5:Podnikání
Fiche 6:Vzdělávání
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Zlepšování kvality života v regionu v oblasti enviromentální, ekonomické a kulturní
Cílová skupina
drobní živnostníci a podnikatelé (zemědělství,řemesla,CR), obyvatelé vesnic
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil valná hromada MAS
Datum schválení
Rozvojová strategie www.masstrednipovltavi.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano-v budoucnu(pokud bude v kanceláři nejen manažerka,ale i administrativní pracovnice)
Hlavní kontaktní osoba Pavel Hroch, předseda
Telefon (mobil) 724 180 830
E-mail hroch20@quick.cz
Další kontaktní osoba Ing. Klára Tesařová, manažerka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Michaela Škochová 725 55 22 87 382 594 218 michaela_patkova@email.cz
DE Michaela Škochová 725 55 22 87 382 594 218 michaela_patkova@email.cz
EN
Pavel Hroch 724 180 830 382 594 218 hroch20@quick.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
1)Region - Oblast působnosti MAS Střední Povltaví zaujímá území ORP Milevsko.Region leží na severovýchodním okraji Jihočeského kraje.Krajina je kopcovitá, výše položená, podnebí je mírně teplé a mírně vlhké s drsnější zimou. Více než polovina území byla v průběhu vývoje přeměněna na zemědělskou půdu.Region je vhodný pro vyznavače turistiky po celý rok (dostatek značených turistických cest, cyklostezek, stezek pro běžkaře).Je zde mnoho památek (př.:Klášterní bazilika Navštívení Panny Marie v Milevsku je Národní kulturní památkou, poutní místo Sepekov, stavby lidové architektury v mnoha vsích, Židovská synagoga v Milevsku aj.). Obce žijí bohatým kulturním životem díky velkému množství místních spolků (např. Jihočeský folklorní soubor Kovářovan,ochotnické spolky, hasičské spolky aj.) 2)Partnerství:K dnešnímu dni má MAS 23 členů - z toho:7 zástupců za Svazek obcí Milevska,a to tyto obce: Bernartice, Hrejkovice, Chyšky, Kovářov, Milevsko, Přeštěnice, Sepekov ,2 NNO: Jihočeský folklorní soubor Kovářovan a Junák-středisko Milevsko,14 podnikatelských subjektů: Ing. Čunát Miroslav,Červenka Pavel, Fáberová Iveta,Hácha Karel, MVDr.Kameník Stanislav, Bc.Kolářová Ludmila, Štěpánek Jiří, Ing. Tomášek František, HZT Technik s.r.o., Tollinger v.o.s., ZD Bernartice, ZOD Branice, ZD Chyšky, ZD Kovářov. Organizační struktura MAS:Valná hromada - vrcholný orgán MAS, je tvořena všemi členy MAS.Výbor MAS (plní zároveň i funkci programového výboru,má na starosti přípravu strategií,SPL) - řídí činnost MAS,má šest členů včetně předsedy a místopředsedy.Výběrová komise-je volena na období 1 roku.Má 5 členů+2 náhradníky.Má na starosti výběr projektů.Revizní komise - provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá valné hromadě revizní zprávu.Má 3 členy včetně předsedy.Management – tvoří ho účetní a manažerka.Úkolem manažerky je realizovat záměry sdružení a programového výboru, poskytovat poradenství místním subjektům, podporovat je při tvorbě a realizaci projektů. Vede evidenci o projektech na příslušném SW a provádí veškerou předepsanou archivaci.Vybírá a registruje žádosti od žadatelů, provádí jejich administrativní kontrolu a poskytuje potřebnou pomoc a informace žadatelům.Má na starosti parnterství MAS s jinými MAS a dalšími subjekty.Má na starosti tvorbu SPL.Spolupracuje úzce s výborem MAS. 3)Rozvojová strategie:,,Rozvoj Středního Povltaví- Strategický cíl:,,Zlepšování kvality života v regionu v oblasti enviromentální, ekonomické a kulturní.Hlavní cíle:1-Zlepšování podmínek pro podnikání na venkově,2-Podpora alternativních příjmů zemědělců,3-Zlepšení životního protředí a vzhledu obcí,4-Podpora rozvoje vzdělávacích,kulturních a turistických aktivit v regionu. MAS chce zlepšit podmínky pro podnikání v regionu, zlepšit život v obcích,zvýšit návštěvnost v regionu. 4)Fiche SPL:Fiche 1:Zemědělství,Fiche 2:Rozvoj obcí,Fiche 3:Kulturní dědictví,Fiche 4:Cestovní ruch,Fiche 5:Podnikání,Fiche 6:Vzdělávání 5)Vlastní projekty MAS:MAS úspěšně absolvovala OP Zemědělství-LEADER+,,Osvojování schopností.Dále úspěšně prošla LEADEREM ČR 2007.MAS má partnerské smlouvy s MAS Sedlčansko,LAG Strakonicko,MAS Partnerství Moštěnka.MAS úzce spolupracuje se Svazkem obcí Milevska-poskytuje mu poradenskou činnost a dále je jeho partnerem v projektech ,,Na dvoře,na poli-region živých lidových tradic, ,,Jižní Čechy malované.Tyto projekty jsou financovány z POV-MMR. 6)Finanční zabezpeční MAS:každoroční grant na činnost MAS z Jihočeského kraje, vlastní poradenská činnost MAS, LEADER OSA IV (v případě úspěchu) 7)Dosavadní výsledky MAS:viz bod 5-Vlastní projekty MAS