Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Ploština
Název místní akční skupiny
Okres Zlín (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny MAS Ploština chce napomoci rozvoje svého regionu za využití jeho poměrně značného vnitřního potenciálu – relativně zachovalé krajiny, zručnosti a dovednosti lidí a dochovaných kulturních památek.
Právní forma občanské sdružení
27000354
Datum registrace
Sídlo
Ulice a č. popisné/č. orientační Vysoké Pole 118
Obec/Pošta Újezd
PSČ 763 25
Telefon 577 350 168
Fax 577 310 436
Mobil
E-mail plostina@seznam.cz
Vlastní www stránky www.mas.plostina.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiše byly stanoveny s ohledem na daný potenciál regionu i okruh možných žadatelů;


Moderní zemědělské podniky MAS Ploština

Místní zhodnocení místní produkce

Kola, kopyta, boty – přes údolí i hory

Vzhledné a funkční obce

Historie pro současnost

Odpočiňte si u nás
LEADER+
Hlavní téma skupiny Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil programový výbor
Datum schválení 23.11.2006
Rozvojová strategie www.mas.plostina.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Je zájem spolupracovat s podobně zaměřenými MAS (historické a kulturní památky, lidová řemesla, šetrné zemědělství)
Hlavní kontaktní osoba Josef Zicha, předseda MAS
Telefon (mobil) 606 766 008
E-mail obecvp@volny.cz
Další kontaktní osoba Mgr. Zdenek Miklas
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Zdenek Miklas 577350168 abaca@email.cz
DE Lenka častulíková 577350168 plostina@seznam.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Naše Mas má uzavřenou smlouvu o spolupráci s MAS Vlára - Váh ze Slovenské republiky. V poslední době intenzivně spolupracuje s dalšími obcemi, jež jsou součástí mikroregionu Púchovsko
Podrobné informace
Region na kterém působí MAS Ploština se nachází na jižním okraji etnografické oblasti Valašska. Vyznačuje se zachovalou přírodou i krajinou, bohatou tradicí řemeslné i rukodělné výroby a také lidovými zvyky a obyčeji. Od ostatních podobných regionů se však odlišujeme nebývalou koncentrací historických památek a odkazů k historickým událostem od starověku až po tragické události konce II. světové války. Partnerství v MAS Ploština vznikalo zcela spontánně zezdola, kdy se kolem 3 zakládajících agilních obcí vytvořila skupina dalších obcí v regionu a podnikatelů působících na jejich správním území. Organizační struktura MAS odpovídá daným legislativním požadavkům kladených na činnost a fungování MAS Rozvojová strategie byla schválena na konci roku 2006 a určuje hlavní směry činnosti MAS tak, aby co nejlépe využila potenciál daný územím k jeho dalšímu, trvale udržitelnému rozvoji. Je zaměřená zejména na rozvoj obcí a jejich zázemí a infrastruktury, aby byly nejen zajímavé pro návštěvníky,ale zejména,aby napomohly zastavit odliv mladých z venkova. Fiše byly sestavovány tak, aby z poměrně malého okruhu možných opatření PRV pokryly ty aktivity, které hodlá MAS podporovat – podpora zpracování místní zemědělské produkce včetně podpory zejména středních zemědělců, dokončení infrastruktury a zázemí obcí jak pro návštěvníky, tak i pro domácí obyvatele. MAS se neúspěšně ucházela o podporu v 2. kole PRV. Žádné vlastní projekty dosud nerealizovala ale pomáhala připravit několik projektů. Z PRV to bylo 7 úspěšných žádostí z I i III. osy. Dále to byly projekty financované z OPŽP, POV a ROP Vždy se jednalo o projekty jednotlivých členů MAS MAS Ploština byla v loňském roce finančně podpořena z prostředků zlínského kraje. Z této dotace byly hrazeny mzdové náklady, provozní náklady byly hrazeny z příspěvků jednotlivých členů. V letošním roce jsou z příspěvků členů hrazeny veškeré náklady vzniklé provozem MAS, tzn. včetně mzdových nákladů manažera a účetní. MAS kromě zpracování a administrace výše uvedených projektů dále zpracovala další 3 projekty do OP příhraniční spolupráce SR-ČR. Navíc koordinuje veškeré aktivity kolem nového produktu turistického ruchu v regionu východní části Zlínského kraje – Hřeben Vizovických vrchů a Bílých Karpat.