Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Mníšecko, o. s.""
Název místní akční skupiny
Okres Praha-západ (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Rozvoj venkovského regionu
Právní forma občanské sdružení
22670165
Datum registrace
Sídlo Čisovice 4, 252 04 Čisovice
Ulice a č. popisné/č. orientační Čisovice 4
Obec/Pošta Čisovice
PSČ 25204
Telefon 318 592 835
Fax 318 592 835
Mobil 604 179 222
E-mail ou.cisovice@worldonline.cz
Vlastní www stránky
Fiše strategického plánu LEADER
připravuje se aktualizace
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Zuzana Kuthanová, předsedkyně svazku obcí
Telefon (mobil)
E-mail jakubdvorak@atlas.cz
Další kontaktní osoba Jakub Dvořák, projektový manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jakub Dvořák project manager +420604179222 jakubdvorak@atlas.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
MAS Mníšecko leží při jihozápadním okraji Prahy, zasahuje na katastry 14. obcí, sdružených do dobrovolného svazku obcí Mníšecký region. Přirozené centrum regionu je město Mníšek pod Brdy. V MAS jsou dále začleněny zejména neziskové organizace a aktivní jednotlivci. Rozvojové aktivity jsou obecně směřovány k obnově a k rozvoji občanské vybavenosti, technické infrastruktury a k řešení otázek životního prostředí. Velmi významný potenciál rozvoje představuje cestovní ruch, zejména krátkodobá rekreace - zázemí Hlavního města Prahy.