Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Svitavy (Kraj Pardubický)
Účel místní akční skupiny rozvoj ve venkovských oblastech
Právní forma občanské sdružení
27030822
Datum registrace 27.4.2006
Sídlo nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré
Ulice a č. popisné/č. orientační nám. Na podkově 2
Obec/Pošta Bystré
PSČ 569 92
Telefon 461 741 735
Fax 461 742 333
Mobil 777 588 300
E-mail manazer@maspolicsko.cz
Vlastní www stránky www.maspolicsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche1 Zemědělství sočasnosti a budoucnosti-modernizace zeměď.podniků
Fiche2 Stabilita venkovského prostoru- podpora zakl. nezem. podniků
Fiche3 Venkov podle našich představ-Občanská vybavenost a služby
Fiche4 Technické zázemí venkova- Obnova a rozvoj vesnic.
Fiche5 Navštěvujte náš region- Podpora cest. ruchu
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
ŽenyRozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS
Datum schválení 13.12.2006
Rozvojová strategie www.maspolicsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Jiřina Leinweberová, starostka města Bystré
Telefon (mobil) 777 588 300
E-mail starostka@bystre.cz
Další kontaktní osoba Petra Martinů, manažer
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Martinů Petra 461 723 826 pleinweberova@seznam.cz
DE Martinů Petra 461723826 pleinweberova@seznam.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Formou seminářů a výměnných pobytů.
Podrobné informace
Téma MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Cílem místní akční skupiny je zlepšení kvality života v zájmové oblasti MAS Sdružení pro rozvoj Poličska a celkové posílení atraktivity této oblasti. Zlepšení podmínek pro život na venkově, efektivnější zhodnocení celkových potenciálů dotčeného území a tím posílení místní ekonomie.