Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Trutnov (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny Udržitelný rozvoj celého regionu
Právní forma obecně prospěšná společnost
27511227
Datum registrace 21.3.2007
Sídlo Pod Městem 624, 542 32 Úpice
Ulice a č. popisné/č. orientační Regnerova 143
Obec/Pošta Úpice
PSČ 542 32
Telefon
Fax
Mobil 777 851 871
E-mail
Vlastní www stránky www.kjh.cz
Fiše strategického plánu LEADER
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní
Senioři
Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valné shromáždění MAS
Datum schválení 26.3.2008
Rozvojová strategie www.kjh.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Jan Balcar, Ph. D., ředitel o.p.s.
Telefon (mobil)
E-mail balcar@kjh.cz
Další kontaktní osoba PaedDr. Vladimír Diblík, předseda správní rady o. p. s.
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Jan Balcar 777 871 851 balcar@kjh.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
Spolupracujeme s Mikroregionem Poondavie, Slovensko.
Podrobné informace
MAS Království - Jestřebí hory je otevřená všem aktivním občanům z celého regionu. O naší činnosti se dozvíte vše na www.kjh.cz.