Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres České Budějovice (Kraj Jihočeský)
Účel místní akční skupiny Region respektující princip trvale udržitelného rozvoje, spravedlivě využívající své příjmy k dalšímu rozvoji infrastruktury a služeb pro občany a návštěvníky regionu.
Právní forma obecně prospěšná společnost
26083426
Datum registrace 13.12.2004
Sídlo Hluboká nad Vltavou, Masarykova 1
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykova 1
Obec/Pošta Hluboká nad Vltavou
PSČ 373 41
Telefon 387 965 104
Fax
Mobil 775 643 106
E-mail manager@mashl.cz
Vlastní www stránky www.mashl.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1 Podpora cestovního ruchu
Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic
Fiche 3 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
ŽenyRozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie www.mashl.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Pavel Dlouhý, předseda správní rady
Telefon (mobil) 775 643 106
E-mail manager@mashl.cz
Další kontaktní osoba JUDr. Jan Šmidmayer, místopředseda správní rady
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jan Šmidmayer místopředseda správní rady 777345376 386353242 smidmayer@g-project.cz
DE Pavel Dlouhý předseda správní rady 387965358 manager@mashl.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Spolupráce s následujícími organizacemi při realizaci projektu Partnerství pro rozvoje regionu: - finské místní akční skupiny Joutsenten Reitti Ry a Local Action Group Maaseutukehitys ry - Regionalmanagement OÖ GmbH, Rakousko - LEADER-region Mühlviertl
Podrobné informace
Místní akční skupina zahrnuje území 18 obcí, které se nachází v severní části okresu České Budějovice. Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko spolupracuje se subjekty veřejného i soukromého sektoru již od svého vzniku (mikroregion Lišovsko a Budějovicko – sever, jednotlivé obce území, neziskové organizace, podnikatelské subjekty). Statutárním orgánem MAS je správní rada. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Programový výbor je zodpovědný za vypracování strategie a její pravidelnou aktualizaci. Úkolem výběrové komise je výběr projektů v rámci strategie. Strategický plán Leader je naplňován prostřednictvím 3 fichí, a to Podpory cestovního ruchu, Obnovy a rozvoje vesnic a Ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova. Cílem fiche 1 Podpora cestovního ruchu je rozvoj regionu prostřednictvím projektů zaměřených na rozvoj pěších tras, vinařských stezek a hippostezek a dále prostřednictvím projektů zaměřených na rozvoj ubytování a sportu. Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic sleduje tyto cíle - zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu a územní plán. Cílem fiche 3 je ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. MAS realizovala v minulosti několik projektů na podporu rozvoje regionu, např. Jihočeské rybářské slavnosti 2007, Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů Komunitní plán sociálních služeb regionu Hlubocko – Lišovska a Partnerství pro rozvoj regionu.