Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Světovina o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Rokycany (Kraj Plzeňský)
Účel místní akční skupiny Všestranný rozvoj regionu
Právní forma obecně prospěšná společnost
27960765
Datum registrace 1.8.2006
Sídlo Městský úřad Zbiroh
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo nám. 112
Obec/Pošta Zbiroh
PSČ 33808
Telefon 371 794 003
Fax 371 794 003
Mobil 724 180 126
E-mail starosta@zbiroh.cz
Vlastní www stránky www.svetovina.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Obnova a rozvoj vesnic (III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic)
2. Zkvalitnění občanského vybavení a služeb (III.2.1.2 Občanské vybavení a služby)
3. Zachování a zhodnocení přírodního a historického dědictví na území MAS Světovina (III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova)
4. Rozvoj cestovního ruchu území MAS Světovina a marketing (III.1.3 Podpora cestovního ruchu)
5. Udržitelný rozvoj území MAS Světovina (I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků)
6. Zlepšení ekonomické soběstačnosti území MAS Světovina (III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy)
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví regionu
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti
Datum schválení 08/2007
Rozvojová strategie www.svetovina.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
z MAS (LAG) z Anglie a Německa
Hlavní kontaktní osoba Jiří Pražský, předseda správní rady
Telefon (mobil) 724 180 126
E-mail starosta@zbiroh.cz
Další kontaktní osoba Michala Borečková, odborný poradce
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Michala Borečková (+420)371794003 boreckova@post.cz
DE Michala Borečková (+420)371794003 boreckova@post.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Prozatím nebyla žádná spolupráce se zanhraničními partnery realizována.
Podrobné informace
Strategický plán LEADER MAS Světovina byl schválen v prosinci 2007. V červnu roku 2008 došlo k velkému rozšíření členské základny MAS a v současné době se provádí aktualizace Strategického plánu LEADER. Ke schválení aktualizovaného strategického plánu by mělo dojít dne 25.9.2008 na jednání Valné hromady MAS Světovina o.p.s.