Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s.""
Název místní akční skupiny
Okres Kroměříž (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny pomoci regionu při rozvoji a čerpání financí z fondů ČR, EU
Právní forma občanské sdružení
27002594
Datum registrace 6.6.2005
Sídlo Hlavní č.72, 768 04 Střílky
Ulice a č. popisné/č. orientační Zámecká 191
Obec/Pošta Střílky
PSČ 768 04
Telefon 573 375 226
Fax
Mobil 732 588 229
E-mail foltyn.o@seznam.cz
Vlastní www stránky www.hribecihory.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1. Kvalita života na venkově, občanské vybavení a služby.
Fiche 2. Vznik nových podniků, podpora jejich zakládání a rozvoje
Fiche 3. Zachování kulturního dědictví a přírodních památek pro další generace, ochrana a rozvoj kult. dědictví venkova.
Fiche 4. Podpora cestovního ruchu území Chřibů.
Fiche 5. Přidání hodnoty zemědělským a potrav. produktům.
Fiche 5. Rozšíření nezemědělské výroby v obcích, diverzifikace činností nezemědělské povahy.
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženypodnikatelé, obce, mikroregiony, DSO
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Hříběcí hory, o.s.
Datum schválení 18.12.2006
Rozvojová strategie www.hribecihory.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Malta, Kypr, Slovensko, Itálie
Hlavní kontaktní osoba Ing. Jan Šušlík
Telefon (mobil) 573375115,777013759
E-mail suslikjan@seznam.cz
Další kontaktní osoba Mgr. Otakar Foltýn st.
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Viťa Nezval
DE Ing. Jiří Hotový
EN
Ing. Michal Šušlík
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Iniciativa místních obyvatel, hlavně podnikatelů, se začala formovat v roce 2005 vytvořením o.s. a posléze Místní akční skupiny Hříběcí hory, o.s. Podporu jsme našli v DSO Koryčanska a Zdounecka pan Věrný a Mikroregionu Morkovsko pan Mgr.Horák. Působíme na území 22 obcí západní části Zlínského kraje. Významnými obcemi jsou Koryčany,Zdounky, Morkovice-Slížany a Střílky.Náše území vyniká krásou podhůří Chřibů,která čeká na své docenění a snad i objevení. Nacházíme se na jejich severní straně,vedle MAS Buchlovice a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. S těmito MAS jsme navázali úzkou spolupráci, kterou více rozvineme po dostání se do PRV 2008-2013. Jsme oblastí s vysokou nezaměstnaností a vysokým únikem obyvatel za prací. Proto jsme se rozhodli podporovat především místní podnaktele a obce, které o investice do svých obyvatel stojí. Navazujeme spolupráci s novými MAS na území Malty, Kypru, Itálie a Polska. Společně jsme si vypracovali Územní strategii rozvoje a doufáme,že ji budeme moci naplňovat. Svou dosavadní činnost financujeme z členských příspěvků a z pomoci podnikatelů.