Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko
Název místní akční skupiny
Okres Uherské Hradiště (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny Realizace rozvojové strategie Leader 2007 -2013
Právní forma občanské sdružení
27016005
Datum registrace 16.11.2005
Sídlo Uherský Ostroh
Ulice a č. popisné/č. orientační Zámecká 24
Obec/Pošta Uherský Ostroh
PSČ 687 24
Telefon 572 503 961
Fax 572 503 961
Mobil 724 503 950
E-mail mikroregion@uhostroh.cz
Vlastní www stránky www.leader.ostrozsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1 - Podpora cestovního ruchu - ubytování a sport
Fiche 2 - Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
Fiche 3 - Občanské vybavení pro děti a mládež
Fiche 4 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Fiche 5 - Podpora drobných výrobců místních potravinářských produktů
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Zlepšení kvality života a konkurenceschopnosti zemědělství
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Přípravný výbor - zakládající členové
Datum schválení 16.11.2005
Rozvojová strategie www.ostrozsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Vlastimil Vaněk
Telefon (mobil) 572 430 522
E-mail starosta@uhostroh.cz
Další kontaktní osoba Jana Bujáková
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Vlastimil Kuřimský 724 503 230 572 591 116 mistostarosta@uhostroh.cz
DE Antonín Okénka 724 168 208 518 383 022 starostanovalhota@seznam.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
1. Popis mikroregionu po stránce geografické, ekonomické, historické, kulturní a stavu životního prostředí 1.1 Geografie Region MAS Horňácko a Ostrožsko se nachází v jihovýchodní části Moravského Slovácka, na části okresů Hodonín a Uherské Hradiště. Jižní část regionu MAS kopíruje státní hranici se Slovenskem, v dostupné vzdálenosti je také území Rakouska. MAS Horňácko a Ostrožsko sdružuje 5 obcí Zlínského kraje a 11 obcí Jihomoravského kraje a pokrývá většinu území mikroregionu Ostrožsko (bez Veselí nad Moravou) a mikroregionu Horňácko (bez obce Tasov)- viz tabulka č.1 Demografické údaje území MAS. Do MAS spadá katastrální území těchto obcí a měst: Ostrožsko- Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Hluk, Boršice u Blatnice, Blatnička, Blatnice pod Svatým Antonínkem Horňácko- Velká nad Veličkou, Louka, Lipov, Malá Vrbka, Hrubá Vrbka, Kuželov, Javorník, Nová Lhota, Suchov Rozloha MAS je 274,73 km2, hustota obyvatel 98 obyvatel/km2 a počet obyvatel v roce založení (2005) 26 903. Katastrální území MAS je znázorněno na mapě č. 1 Lokalizace MAS Tabulka č.1 Demografické údaje území MAS OBEC Počet obyvatel v roce 2001 Rozloha obce (km2) Hustota obyvatel/km2 Kraj v rámci ČR 1. Uherský Ostroh 4 519 26,55 170,21 Zlínský 2. Ostrožská Nová Ves 3 348 26,06 128,47 Zlínský 3. Boršice u Blatnice 860 11,61 74,07 Zlínský 4. Blatnice pod Sv.Anton. 2163 13,90 155,61 Jihomoravský 5. Blatnička 449 8,77 51,20 Jihomoravský 6. Ostrožská Lhota 1 635 6,35 257,48 Zlínský 7. Hluk 4 360 28,39 153,58 Zlínský 8. Velká nad Veličkou 3228 25,91 124,59 Jihomoravský 9. Louka 1045 9,54 109,54 Jihomoravský 10. Lipov 1548 15,15 102,18 Jihomoravský 11. Malá Vrbka 213 4,45 47,87 Jihomoravský 12. Hrubá Vrbka 719 13,18 54,55 Jihomoravský 13. Kuželov 436 10,16 42,91 Jihomoravský 14. Javorník 716 24,44 29,30 Jihomoravský 15. Nová Lhota 789 25,86 30,51 Jihomoravský 16. Suchov 582 14,47 40,22 Jihomoravský 1.8 Stručná charakteristika regionu MAS  Region je svou historií i kulturou silně semknutý  K nejvýraznějším tradicím MAS patří vinařství, krojované průvody a folklór  S ohledem na rozdílnou nadmořskou výšku ( od 170 m n.m. do 970 m n.m.) je část regionu (Ostrožsko) charakterizována úrodnými a slunnými vinicemi a dobrými podmínkami k zemědělské výrobě a druhá část ( Horňácko) je spíše regionem podhorského typu  Celá oblast je v důsledku absence velkých průmyslových komplexů a v důsledku své rozlehlosti a přítomnosti CHKO jedním z nejkvalitnějších životních prostředí v ČR  Všechny jihomoravské obce MAS spadají do státem vymezeného slabého okresu Hodonín postiženého velkou nezaměstnaností  Region MAS je v rámci ČR částečně „uzavřený“, a to díky státní hranici se SR a jeho aktivity tak směřují do vnitrozemí hlavně „jednostranně“ Do budoucna je to však velký prostor pro přeshraniční mezinárodní spolupráci.  Lokalita MAS je charakterizována velkým množstvím zchátralých a nevyužívaných budov  Bohatství CHKO, mnoha kulturních a přírodních památek, lázeňské lokality a rekreačních ploch, velkého množství turistických tras, cyklotras a naučných stezek předurčuje teritorium MAS k rozvoji cestovního ruchu. Služby cestovního ruchu s podporou diverzifikace zemědělských aktivit jsou však dnes málo zavedené, je jich nedostatek  Je vyvinut silný patriotismus k rodné krajině a lokalitě  Obyvatelé pracující v průmyslu převážně dojíždějí za prací mimo MAS  Celý prostor MAS lze s výjimkou několika větších sídel charakterizovat jako venkovský, a to se všemi problémy a potížemi, kterými trpí současný venkov  Bohatá mezinárodní spolupráce (Uherský Ostroh - Trenčianská Teplá- Slovensko, Hluk- Nemšová – Slovensko,Mikroregion Ostrožsko - Trenčianské Teplice- Slovensko, Mikroregion Ostrožsko - Bierawa – Polsko, Velká nad Veličkou - Veramo Briamza – Itálie, Blatnička - Falkenstein- Rakousko)