Informace o místní akční skupině a regionu

Podhorácko, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Třebíč (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny Využití krajiny a kulturního dědictví pro kvalitu života obyvatel regionu
Právní forma obecně prospěšná společnost
27668134
Datum registrace 20.12.2005
Sídlo Okříšky
Ulice a č. popisné/č. orientační Nádražní 115
Obec/Pošta Okříšky
PSČ 67521
Telefon 568 839 252
Fax 568 839 252
Mobil 724 186 198, 774 109 285
E-mail kula@ou.okrisky.cz
Vlastní www stránky www.podhoracko.eu
Fiše strategického plánu LEADER
Finální podoba fiší SPL se právě dopracovává po sběru projektů a komunitních konzultacích na několika místech území pro podání SPL ve druhém kole výzvy.( 15.9. 200á)
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma Využití přírodních a kulturních zdrojů pro kvalitu života
Cílová skupina Mladí lidé
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Správní rada MAS
Datum schválení 23.9.08
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano - Kvalita života, komunitní rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání, budování kapacity regionu, využití kult. dědictví a přírody
Hlavní kontaktní osoba ing. Josef Kula
Telefon (mobil) 724 186 198
E-mail kula@ou.okrisky.cz
Další kontaktní osoba Kristýna Štěpánová, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Jan Fiala 602704525 jan.fiala@ecic.cz
DE Kristýna Štěpánová 774109285 kriste@email.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
v rámci programu Interreg 2006-8 Rakousko MAS Estonsko MAS Rakousko Severní Itálie
Podrobné informace
Integrovaná strategie území MAS Podhorácko 2008-20 je výsledkem zásadní změny přístupu k rozvoji území v letech 2007-8. Ta dala důraz na způsob tvorby, využití komunitních technik a zejména zapojení všech rozhodujících sil regionu do funkčního dělného partnerství. Současně se působnost MAS rozšířila na území o 40% převyšující její rozlohu z roku 2007. Dnes Podhorácko nabízí jak vinohrad a slavnosti cimbálu, tak uměle zasněžovaný lyžařský svah, environmentální vzdělávací centrum v lesích s celostátním dopadem, cyklostezku podél Jihlavky stejně jako několik významných kopců vhodných pro rozhledny nad svažitými loukami pro chov ovcí a skotu. Zatímco předchozí strategické dokumenty vycházely z dílčích mikroregionálních strategií, zahrnovaly pouze sféru veřejnou a byly zpracovávány expertními metodami dodavatelským způsobem, v konci roku 2007 progresívní síly ve MAS Podhorácko začaly vnímat nedostatečné zapojení veřejnosti a místních lídrů, a nejasné a vágní formulace vize i prioritních oblastí rozvoje území. Zjara 2008, když se tento pocit potvrdil neúspěchem SPL v prvním kole výběru MAS bylo vytvořeno klima pro zásadní rekonstrukci strategie jednak s využitím osvědčených postupů, zejména pak se zapojením všech zdrojů na území a to hlavně místních lídrů ze všech sektorů.Při zpracování strategie byly využity postupy facilitované týmové práce navozující synergii a pracující s vlivem skupinové dynamiky.. Nejprve byla na území MAS Podhorácko široce oslovena veřejnost a vyzvána ke spolupráci na základním rozvojovém dokumentu území, kde žije nebo působí. Komunitní workshopy byly realizovány celkem na čtyřech místech: ve Starči v Přibyslavicích, Opatově a Kojeticích s celkovou návštěvou 80 aktivních účastníků pestrého věkového i profesního složení. Na pozadí jednání workshopů proběhl systematický výběr aktivních účastníků vyváženě ze všech oblastí života regionu ( 25), kteří byli na závěr osloveni a přizváni k práci v Programovém týmu nad novou strategií. Většina z oslovených pozvání přijala a vytvořila spolu s některými zakladateli MAS Podhorácko jádro týmu, který se stal myšlenkovým centrem Podhorácka. Na práci se od jejího začátku podílela profesionální manažerka MAS, absolventka profesního kurzu Národní observatoře venkova pro manažery MAS v kraji Vysočina která pro Podhorácko pracuje od dubna 2008. Vize strategie Podhorácka pro rok 2020 dává na první místo mezisektorové partnerství,aktivní sousedství a vzdělávání a počítá s využitím zejména vnitřních zdrojů regionu. Priorit strategie je pět a zahrnují jak oblasti kvality života, tak působení zemědělců v krajině a využití turistického potenciálu. Vytvořená integrovaná strategie je o to cenněnší, že na její vytvoření a zpracování dokázal region najít vlastní prostředky, bez jakékoliv dotace zvenčí. Na základě integrované strategie je od srpna za široké účasti veřejnosti 28 členným mezisektorovým Programovým týmem zpracováván Strategický plán Leader pro 2. kolo výzvy, který bude dokončen na přelomu září a října.