Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Šumperk (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny rozvoj území členských obcí
Právní forma obecně prospěšná společnost
27777146
Datum registrace 9.1.2006
Sídlo Hanušovice
Ulice a č. popisné/č. orientační Hlavní 137
Obec/Pošta Hanušovice
PSČ 788 33
Telefon 583 285 615
Fax 583 285 615
Mobil 602 533 707, 723 286 419
E-mail info@hornipomoravi.eu
bartosova@hornipomoravi.eu
Vlastní www stránky www.hornipomoravi.eu
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche č.1_Regionální produkce-zdroj rozvoje regionu
Fiche č.2_Zakládání podniků a jejich rozvoje
Fiche č.3_Atraktivní venkov
Fiche č.4_Moderní venkov - kvalitní občanské vybavení a služby
Fiche č.5_Tradiční venkov - zachování kulturního dědictví regionu
Fiche č.6_Vzdělávání a informace
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zhodnocení místní produkce zejména usnadněním přístupu na trh společnými akcemi malých výrobců
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Bc. František Winter, předseda správní rady
Telefon (mobil) 602 533 707
E-mail info@hornipomoravi.eu
Další kontaktní osoba Ing. Anna Bartošová, ředitelka společnosti
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Anna Bartošová 723 286 419 bartosova@hornipomoravi.eu
DE Ing. Petra Vojtková 602 832 880 vojtkova@hornipomoravi.eu
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
MAS Žiar - Slovenská republika MAS Rozvoj Hornej Nitry - Slovenská republika
Podrobné informace
Území Horního Pomoraví je situováno v severovýchodní části České republiky, je součástí Olomouckého kraje. Svým územím zabírá více než 50% okresu Šumperk. Západní hranice mikroregionu sousedí s okresem Ústí nad Orlicí a částečně Svitavy. Území je na severu vymezeno hranicí s Polskem. Místní partnerství MAS Horní Pomoraví působí na území Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko a dalších 16ti samostatných obcí. Jižní část území zabírají nížiny, charakter krajiny se ale postupně mění ve směru na sever v členitou krajinou s hluboce zaříznutými údolími a táhlými zaoblenými hřbety úpatí Jesenických hor. Podstatná část regionu se nachází v oblasti CHKO Jeseníky a NATURA 2000. Územím protéká řeka Morava se svými přítoky Krupá a Branná, řeka Březná a Moravská Sázava Region MAS je na severu tvořen špatně dostupnými malými horskými obcemi a směrem k jihu pomalu přibývá počet obyvatel v obcích a zkvalitňuje se také jejich dostupnost. Pro region jsou tedy charakteristické spíše malé a střední obce s počtem obyvatel do 500 a v kategorii 500 – 1000 obyvatel. Historicky má území velmi silnou vazbu na zemědělské a lesnické činnosti a průmyslovou činnost se zemědělstvím související – textilní a potravinářské odvětví, zpracování dřeva. Tato tradiční odvětví již nehrají v současné době výraznou roli, přežívají však v podobě malých zemědělských farem a zpracovatelských podniků. Tradice řemeslné výroby je ovlivněna ryzím vztahem k přírodě a ekologický přístup se promítá také do hospodaření místních zemědělců (bio farmy) a také výroby ekologických potravin. Život v regionu částečně ovlivňuje turistická atraktivita podhůří Jeseníků, která je podporována řadou zajímavých kulturních a sportovních akcích pořádaných během roku. Historicky má území velmi silnou vazbu na zemědělské a lesnické činnosti a průmyslovou činnost se zemědělstvím související – textilní a potravinářské odvětví, zpracování dřeva. Tato tradiční odvětví již nehrají v současné době výraznou roli, přežívají však v podobě malých zemědělských farem a zpracovatelských podniků. Území vzhledem ke své velikosti nemá naprosto jednotný charakter, ale jelikož se nejedná o zásadní odlišnosti v charakteru ekonomických činností v jednotlivých sídlech či naprosté odlišnosti přírodních podmínek, je schopno se rozvíjet na základě jednotné strategie, která pro účely rozvoje mikroregionu vznikla v roce 2004 a v průběhu roku 2007 byla aktualizována za účasti veřejnosti.