Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Rožnovsko
Název místní akční skupiny
Okres Vsetín (Kraj Zlínský)
Účel místní akční skupiny Realizace místní rozvojové strategie v rámci Iniciativy Leader
Právní forma občanské sdružení
27034925
Datum registrace 27.6.2006
Sídlo Zašová
Ulice a č. popisné/č. orientační č.p. 36
Obec/Pošta Zašová
PSČ 756 51
Telefon
Fax 571 634 340
Mobil 732 824 166
E-mail info@masroznovsko
cz
Vlastní www stránky www.masroznovsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
FICHE 1: Rozvoj zemědělských podniků
FICHE 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury
FICHE 3: Podpora cestovního ruchu
FICHE 4: Podpora podnikání v regionu
FICHE 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura
FICHE 6: Investice do lesů
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Anna Mikošková, předsedkyně MAS
Telefon (mobil) 732 824 166
E-mail info@masroznovsko,cz
Další kontaktní osoba Ing. Ondřej Neuman, manažer MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Ing. Ondřej Neuman +420732824166 info@masroznovsko,cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Území MAS Rožnovsko leží v severovýchodní části Zlínského kraje. Je vymezeno obcemi: Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zubří, Velká Lhota, Zašová, Střítež nad Bečvou. Na území Místní akční skupiny Rožnovska žilo při SLDB 2001 celkem 19 951 obyvatel. Celková rozloha území je 218,87 km2, hustota obyvatel činí 96,3 obyv./km2. Území leží na rozhraní mezi Moravskoslezskými Beskydami a Hostýnsko-vsetínskou hornatinou. Vzhledem ke své poloze a ke kvalitnímu životnímu prostředí se Rožnovsko v 19. století stalo centrem cestovního ruchu. Společenské a ekonomické změny ve 20. století, především pak v 90. letech, vedly ke zvýšení podílu sektoru služeb na místní ekonomice. Rozvoj cestovního ruchu v posledních 10 letech vedl k posílení jeho vlivu na místní ekonomiku. Mikroregion se svými významnými atraktivitami cestovního ruchu má všechny předpoklady stát se centrem cestovního ruchu v rámci středoevropského regionu. Hlavním úkolem místní akční skupiny je aktivizace občanů mikroregionu. Budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit místních subjektů – obce, podnikatelé, spolky a zájmová sdružení, veřejnost. Témata, kterými se chce místní akční skupina zabývat byla stanovena na základě několikaměsíční diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Rožnovska. Vzhledem ke střednědobé strategii (sedmileté období) byly zvoleny tři základní témata: 1. Zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu Podpora rozvoje cestovního ruchu bude směřována především do podnikatelské sféry. Podporovány budou investice do infrastruktury menšího charakteru na místní úrovni (Letní i zimní turistika) s přihlédnutím na širší dopad a také neinvestiční projekty směřující k propagaci cestovního ruchu na Rožnovsku. Toto téma bylo zvoleno vzhledem k velkému významu cestovního ruchu – Rožnovsko je jednou z nejvýznamnějších turistických oblastí Zlínského kraje. 2. Podpora drobného zemědělství a zachování tradičního rázu krajiny Krajinný ráz a přírodní bohatství je jednou z největších deviz Rožnovska. Uchování a údržba krajinného rázu je zabezpečena především ze strany zemědělců. Podpora do zemědělství bude směřovat k modernizaci zemědělských podniků (především drobných zemědělců) s cílem jejich stabilizace a zajištění další existence po roce 2013. 3. Trvale udržitelný život na venkově Cílem je zastavit odchod mladých lidí z regionu do větších měst a naopak přilákat do regionu nové lidi, kteří s sebou přinesou nové myšlenky a náměty na rozvoj celého Rožnovska. Cestou (vizí) k naplnění tohoto cíle MAS Rožnovska vidí především v nabídce pracovních příležitostí, rozvoji služeb, zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí a udržení kvalitního životního prostředí na Rožnovsku. Hlavním úkolem místní akční skupiny je aktivizace občanů mikroregionu. Budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit místních subjektů – obce, podnikatelé, spolky a zájmová sdružení, veřejnost. Témata, kterými se chce místní akční skupina zabývat byla stanovena na základě několikaměsíční diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Rožnovska. Vzhledem ke střednědobé strategii (sedmileté období) byly zvoleny tři základní témata: 1. Zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu Podpora rozvoje cestovního ruchu bude směřována především do podnikatelské sféry. Podporovány budou investice do infrastruktury menšího charakteru na místní úrovni (Letní i zimní turistika) s přihlédnutím na širší dopad a také neinvestiční projekty směřující k propagaci cestovního ruchu na Rožnovsku. Toto téma bylo zvoleno vzhledem k velkému významu cestovního ruchu – Rožnovsko je jednou z nejvýznamnějších turistických oblastí Zlínského kraje. 2. Podpora drobného zemědělství a zachování tradičního rázu krajiny Krajinný ráz a přírodní bohatství je jednou z největších deviz Rožnovska. Uchování a údržba krajinného rázu je zabezpečena především ze strany zemědělců. Podpora do zemědělství bude směřovat k modernizaci zemědělských podniků (především drobných zemědělců) s cílem jejich stabilizace a zajištění další existence po roce 2013. 3. Trvale udržitelný život na venkově Cílem je zastavit odchod mladých lidí z regionu do větších měst a naopak přilákat do regionu nové lidi, kteří s sebou přinesou nové myšlenky a náměty na rozvoj celého Rožnovska. Cestou (vizí) k naplnění tohoto cíle MAS Rožnovska vidí především v nabídce pracovních příležitostí, rozvoji služeb, zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí a udržení kvalitního životního prostředí na Rožnovsku.