Informace o místní akční skupině a regionu

Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Olomouc (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Zlepšení kvality života obyvatel ve venkovských obcích
Právní forma občanské sdružení
27037932
Datum registrace 30.6.2006
Sídlo Červenka
Ulice a č. popisné/č. orientační Svatoplukova 16
Obec/Pošta Červenka
PSČ 784 01
Telefon 585 150 242
Fax
Mobil 775 949 142
E-mail
Vlastní www stránky www.moravska-cesta.cz
Fiše strategického plánu LEADER
F1: Kvalitnější život v našich obcích
F2: Na venkově se bude žít lépe
F3: Od Bouzova vítr věje... v Pomoraví se něco děje
F4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil VS MAS
Datum schválení 6.11.2007
Rozvojová strategie www.moravska-cesta.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Julie Zendulková, předsedkyně MAS
Telefon (mobil)
E-mail julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
Další kontaktní osoba Tomáš Šulák, poradce SPL
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Hana Caletková 605878900 hanacaletkova@hotmail.com
DE Julie Zendulková 724111510 julie.zendulkova@smarv.cz
EN Hana Caletková 605878900 hanacaletkova@hotmail.com
Spolupráce se zahraničními partnery
Partneři: MAS Regionu Poodří, MAS Moravský kras Zahraniční spolupráce: LAG Himmerland (Dánsko), LAG Kromme Rijn (Nizozemí) MAS Horné Kysuce (SK)
Podrobné informace
Hanáci se rozkévale - včel ovidite je název Strategického plánu Leader. Předsedou MAS je Tomáš Spurný, starosta obce Skrbeň. Místopředsedou sdružení je Arnošt Vogel z o.s. Haňovští. * Cílem místní akční skupiny Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) je zlepšení svěřeného území 19 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského podnikání a zemědělství. Snahou MAS je také přispět ke zlepšení technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazky obcí (mikroregiony). Moravská cesta hodlá co nejširší spoluprací s partnery z veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu zajistit rozvoj místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak k celkovému rozvoji regionu. Moravská cesta hodlá ke své činnosti i působení jednotlivých partnerů využít zejména metodu LEADER, Program rozvoje venkova, Regionální operační program Střední Morava a další operační programy ze strukturálních fondů EU, další mezinárodní, národní, krajské a jiné grantové programy. (TSu, 27.7.2008) * MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) Devatenáct obcí na Litovelsku se rozhodlo využít program Evropské unie Leader+ na podporu venkovských oblastí k založení místní akční skupiny. První společná diskuse představitelů obecních samospráv, podnikatelů a zástupců spolků, sdružení a neziskových organizací se uskutečnila 21. listopadu v zasedací místnosti litovelské radnice, podobné setkání se odehrálo 29. listopadu v obecním sále ve Skrbeni. Centrum pro komunitní práci poté připravilo na žádost svazku obcí Mikroregionu Litovelsko projekt „osvojování schopností MAS“ pro operační program zemědělství (OPRVMZ), podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (Leader+). Projekt se jmenuje „Moravská cesta“ – vytvoření místního partnerství na Litovelsku a v Pomoraví a jeho propagace. *