Informace o místní akční skupině a regionu

Na cestě k prosperitě, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Prostějov (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny Tvorba rozvojových koncepcí a strategií, spolupráce s neziskovými, příspěvkovými, církevními organizacemi, využívání alternativních zdrojů energie, mezinárodní spolupráce, poradenská a informační činnost, organizace konferencí, seminářů, stáží
Právní forma občanské sdružení
27035077
Datum registrace 2.6.2006
Sídlo Víceměřice 26
Ulice a č. popisné/č. orientační Palackého náměstí č. 3
Obec/Pošta Němčice nad Hanou
PSČ 798 27
Telefon 582 386 012
Fax 582 302 332
Mobil 724 051 265
E-mail dvorakova@nemcicenh.cz
Vlastní www stránky www.masnaceste.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Tvorba rozvojových koncepcí a strategií, podpora spolupráce s neziskovými, církevními a příspěvkovými organizacemi, využívání alternativních zdrojů energií, mezinárodní spolupráce, poradenská a informační činnost, organizace konferencí, seminářů, stáží.
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Na cestě k prosperitě
Datum schválení 6.12.2007
Rozvojová strategie nemáme zřízeny
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Ivana Dvořáková, předsedkyně MAS
Telefon (mobil) 724 051 265
E-mail dvorakova@nemcicenh.cz
Další kontaktní osoba Mgr. Hana Matušková
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Mgr. Jana Přecechtělová 777017323 precechtelova@srbce.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
není
Podrobné informace
Region MAS tvoří obce dvou Mikroregionů - Němčicko a Předina. Členská základna MAS Na cestě k prosperitě je složena z 25 obcí, 16 podnikatelských subjetů a 16 neziskových organizací. Cílem MAS je podpora drobného podnikání a činnosti neziskových organizací, a to především v oblasti zemedělství, cestovního ruchu a zlepšení kvality života v regionu.