Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Hranicko z. s.
Název místní akční skupiny
Okres Přerov (Kraj Olomoucký)
Účel místní akční skupiny
Právní forma zapsaný spolek
27017915
Datum registrace 6.1.2006
Sídlo Hranice
Ulice a č. popisné/č. orientační Tř. 1. máje 2063
Obec/Pošta Hranice
PSČ 753 01
Telefon 581 601 716
Fax
Mobil 773 583 020
E-mail mas@regionhranicko.cz
Vlastní www stránky www.regionhranicko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche 1:Rozvoj zemědělských podniků
Fiche 2:Zemědělské a potravinářské produkty
Fiche 3:Lesnická infrastruktura
Fiche 4:Lesnická technika
Fiche 5:Veřejná prostranství
Fiche 6:Spolkový život a sport
Fiche 7:Podnikání v cestovním ruchu
Fiche 8: Pěší trasy a hipostezky
Fiche 9: Zakládání a rozvoj mikropodniků
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní


Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada
Datum schválení 21.6.2010
Rozvojová strategie http://www.regionhranicko.cz/dokumenty/strategie/Strategie_rozvoje_regionu_Hranicko-03-2010(10).pdf
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Mgr. František Kopecký, manažer MAS
Telefon (mobil) 773 583 020
E-mail f.kopecky@regionhranicko.cz
Další kontaktní osoba Vojtěch Skácel, předseda spolku
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN František Kopecký 77358020 f.kopecky@regionhranicko.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
spolupráce s polskou LGD Kraina Dinozaurow
Podrobné informace
Region Hranicko leží na rozhraní mezi Moravskou bránou a Podbeskydskou Pahorkatinou a tvoří nejvýchodnější část Olomouckého kraje. V 31 obcích žije přes 34 tisíc obyvatel. Centrem regionu je město Hranice s 20 tisíci obyvateli, pouze tři další obce mají nad 1000 obyvatel. Ráz krajiny se pohybuje v rozmezí od rovinaté nivy řeky Bečvy v Hranicích (250 metrů n.m.) až po hornatou a lesnatou krajinu na Potštátsku (až 502 metrů n.m.). Hranicko je velmi dobře dostupné díky poloze na hlavních dopravních tazích (silniční tahy Olomouc – Ostrava/Žilina, dokončovaný úsek dálnice D47 Lipník – Bělotín, panevropský železniční koridor Praha/Vídeň - Varšava). Regionem prochází nejníže položený úsek hlavního evropského rozvodí Černého a Baltského moře. Hlavní řekou je Bečva, která tvoří východozápadní osu regionu, severní část odvodňují potoky vlévající se do Odry. Díky výraznému geologickému zlomu se v oblasti Teplic nad Bečvou nacházejí zřídla minerálních vod, aragonitové jeskyně a Hranická propast, která, ač stále nebylo dosaženo dna, je už nyní nejhlubší ve střední Evropě. Oblast je bohatá na suroviny, především vápenec, kámen, cihlářskou hlínu a štěrkopísky, nachází se zde mnoho velkých i už nevyužívaných vápencových a kamenných lomů. S tím souvisí i přítomnost velkých průmyslových podniků Cement Hranice, Tondach), moderní podnik na výrobu LCD obrazovek vlastní v blízkosti Hranic fa Multidisplay, daleko za hranicemi regionu jsou vyhlášené masné výrobky fy Váhala. V území se nachází 7 lokalit NATURA 2000 a 10 maloplošných chráněných území, nejvzácnější jsou NPR Hůrka u Hranic a NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně, dalšími zajímavostmi jsou hranická propast, potštátské Skalní město či Valšovická jezírka.