Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Naděje o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Most (Kraj Ústecký)
Účel místní akční skupiny Vzájemná spolupráce všech partnerů v regionu na tvorbě a udržení harmonického venkovského prostředí
Právní forma obecně prospěšná společnost
22801073
Datum registrace 16.1.2013
Sídlo Lišnice
Ulice a č. popisné/č. orientační Lišnice 42
Obec/Pošta Most
PSČ 434 01
Telefon 775 250 233
Fax
Mobil
E-mail info@masnadeje.cz
Vlastní www stránky http:/www.masnadeje.cz
Fiše strategického plánu LEADER
MAS Naděje nemá zpracován SPL.
LEADER+
Hlavní téma skupiny
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženydrobní podnikatelé, zemědělci,
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Dosud nebyla vypracována
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Kamila Fridrichová, ředitelka společnosti
Telefon (mobil) 775 250 233
E-mail kamila.fridrichova@masnadeje.cz
Další kontaktní osoba Bc. Petr Pillár
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Nerealizováno
Podrobné informace
Datum registrace (16. ledna 2013) je změna právní subjektivity z MAS Naděje pro Mostecko, o.s. na MAS Naděje o.p.s. (nástupnická organizace)