Informace o místní akční skupině a regionu

OSLAVKA o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Třebíč (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je koordinace postupu společných řešení místního udržitelného rozvoje
Právní forma obecně prospěšná společnost
27680151
Datum registrace 31.3.2006
Sídlo Náměšť nad Oslavou
Ulice a č. popisné/č. orientační Masarykovo nám.104
Obec/Pošta Náměšť nad Oslavou
PSČ 675 71
Telefon 568 620 070
Fax
Mobil 724 540 779
E-mail budarova@zeraagency.eu
Vlastní www stránky http://www.oslavka.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
Priorita 2. Cestovní ruch
OSA III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
skupiny, na které má realizace projektu prokazatelný dopad
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ANO, Rakouské příhraničí
Hlavní kontaktní osoba
Telefon (mobil)
E-mail
Další kontaktní osoba Bc. Simona Budařová, ředitelka
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE ing. Pavel Křeček 724 193 931 568 623 646 pavel.krecek@oslavan.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
MAS OSLAVKA o. p. s má za cíl plnit společné a koordinované plánování rozvoje území, na kterém se společně podílejí zástupci veřejné správy, podnikatelských subjektů i neziskových organizací, napříč všemi tématy územního rozvoje. Společnost je sborem fyzických a právnických osob – jednotlivců nebo zástupců organizací a orgánů sektorů podnikatelského, neziskového a veřejnoprávního  Rozloha: 193,33 km2  Počet obyvatel celkem: 13.556 Členy MAS jsou 2 Mikroregiony - celkem 27 obcí Nezisková firma 1 Zemědělské subjekty 2 Podnikatelské subjekty 2 Fyzická osoba 1 MAS spadá pod město s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou (dále jen ORP Náměšť n./Osl.) Nachází se v nejrozsáhlejší horopisné oblasti ČR, Českomoravské vrchovině. Oblasti dominují strmá údolí řek Jihlavy, Oslavy a Chvojnice. Poměrně značnou část oblasti zaujímá lesní krajina. Zalesněna jsou zejména říční údolí a jejich bezprostřední okolí. Na území regionu Náměšťsko se nachází nebo do něj zasahuje národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, krajinná památková zóna Náměšťsko, přírodní rezervace Náměšťská obora, přírodní památka Špilberk (koniklec velkokvětý), přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, přírodní park Střední Pojihlaví a také mnoho chráněných stromů či alejí. K nejčastěji navštěvovaným místům bude jistě patřit zámek v Náměšti n/Osl. se sbírkou tapisérií pocházejících ze 16. století, přehrada na řece Jihlavě, Vlčí kopec – bývalé letní sídlo hraběte Haugwitze, rozhledna Babylon a u Ocmanic, Gloriet a další přírodní a kulturní památky. Technicky zaměření návštěvníci si mohou prohlédnout zařízení vodní elektrárny Dalešice nebo i 22. základnu letectva v Náměšti n/Osl. V nebližším okolí mohou návštěvníci navštívit památník Bible kralické v Kralicích, první svého druhu na světě, renesanční zámek v Budišově s expozicí sbírek ptactva a zvěře, zříceniny hradů. Náměšťsko je uznávané a významné svými kulturně společenskými tradicemi. Každoročně zde probíhá celá řada hudebních festivalů, mezinárodní hudební festival vážné hudby, festivaly folkové či trampské hudby. Ze sportovních akcí jsou to závody automobilů do vrchu. Mikroregion Chvojnice zvolil svůj název podle jednoho z nejkrásnějších koutů České republiky, a to podle říčky Chvojnice (přítoku řeky Oslavy). Říčka Chvojnice protéká středem mikroregionu, jehož všechny obce se rozprostírají v překrásné, ekologicky jedné z nejčistších koutů České republiky. Mikroregion Chvojnice náleží k většímu celku, kterým je Pooslaví – Pojihlaví. Střídají se v ní přírodní krásy s řadou památek. Patrně největším problémem bude vybrat si, který kout či památku navštívíte. Mikroregion je snadno přístupný po dálnici D1 s výjezdem ve Velké Bíteši, silnicí I/23 Brno – Třebíč, případně i po železnici na trati Brno – Jihlava. Uvedený region je jednou z ekologicky nejčistších oblastí ČR. Nachází se zde velký počet kulturních památek a to i nadregionálního významu. Dále se zde pořádají významné kulturní a společenské akce. Region bohatý i na kulturní a společenské tradice. Přesto se cestovní ruch potýká s problémy, jakými jsou: nedostatečná turistická infrastruktura, malá aktivita a nápaditost subjektů cestovního ruchu v sestavování programových nabídek směřujících k vícedenním pobytům, nedostatečná propagace regionů, nevyhovující kapacita ubytování a stále nízká úroveň informační obsluhy. V zájmové oblasti bylo pro podporu cestovního ruchu vybudováno informační centrum poskytující informace o možnostech celého regionu. Přírodní a kulturní památky: Babylon: kamenná empírová věž. Patří mezi naše nejstarší rozhledny. Gloriet: romantický lovecký pavilónek . Památný strom – dub letní o stáří asi 300 let. Vodní nádrž Dalešice:. vybudováno pro energetické účely. Náměšťská obora: přírodní památka (347 ha) – obora ze 16. stol. s mohutnými starými stromy (duby, habry, buky a lipami), z nichž více jak 500 je starších 200 let a s obvodem kmene nad 3 m. Na dubech žije významný brouk orthopleura sanguinicollis. Údolí Oslavy a Chvojince: přírodní rezervace (2111 ha) – vedle údolí Dyje v národním parku Podyjí jedinými přirozenými říčními údolími na jižní Moravě s velkým krajinářským i přírodovědným významem. Památné stromy – největší smrk v údolí Oslavy (stáří přes 200 roků, obvod kmene 4,5 m, výška 50m) a lípa v údolí Chvojince. Velkopolský dvůr: památné stromy – čtyři stromořadí líp, javorů a jírovců. Kozánek: přírodní památka (10,2 ha) – travinno-bylinná společenstva pastvin s výskytem ohrožených druhů rostlin. Mohelnička: přírodní rezervace – přirozená lesní společenstva lipových javořin s pestrou dřevinnou skladbou. Mohelenská hadcová step: národní přírodní rezervace (48,1 ha, vyhl. v r. 1933) – skalní a drnová step je hostitelem mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, vázaných na specifické životní podmínky a chemické složení hadcové horniny (serpentinitu). Pod rezervací památný strom – lípa o stáří asi 300 let. Vodní nádrž Mohelno Dubovec: dříve jedna z nejvýznamnějších lokalit u nás, dnes po necitlivém odbahnění prakticky zlikvidována. Špilberk: přírodní památka (0,3 ha) – pastvina s výskytem koniklece velkokvětého. Olšoveček: přírodní památka (0,4 ha) – podmáčená louka s mokřadní vegetací, výskyt vstavače (prstnatce) májového. Březník, Vířenice, Jasenice: původní románský kostel. Kralice nad Oslavou: památník Bible kralické, dále gotický kostel sv. Martina. Kozlov,Vamberk, Sedlecký (Nový) hrad, Kokštejn, Holoubek: zbytky zříceniny hradu. Hartvíkovice, Naloučany: gotický kostel. Kozlany, Okarec: zbytky valů gotické tvrze. Náměšť nad Oslavou: městská památková zóna; mezi nejvýznamnější památky patří barokní upravený renesanční zámek, v zámeckém anglickém parku je mnoho vzácných dřevin a vzrostlých dubů o obvodu kmene přes 5m, dále barokní kostel sv. Jana Divoká Oslava: národní přírodní rezervace – toto území je součástí přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice. Střední Pojihlaví: přírodní park – zaujímá poslední nezatopený úsek středního kaňonovitého toku Jihlavy (mezi Mohelnem a Ivančicemi). Většina kostelů nacházejících se v obcích zájmového regionu je dochována ze 13. st.