Informace o místní akční skupině a regionu

MAS Rokytná, o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Třebíč (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny Zlepšení života ve venkovských oblastech na principech udržitelného rozvoje.
Právní forma obecně prospěšná společnost
26903237
Datum registrace 13.8.2003
Sídlo nám. ČSA 55, 676 00 Moravské Budějovice
Ulice a č. popisné/č. orientační nám. ČSA 55
Obec/Pošta Moravské Budějovice
PSČ 67600
Telefon 561010105
Fax
Mobil 774405666
E-mail info@iecc.cz
Vlastní www stránky www.iecc.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Realizace strategie MAS - Cesta k rozkvětu regionu.

1. Fiche: Žijme aktivně a zdravě

cil: Vytvořit a zkvalitnit podmínky pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže, seniorů, místních
obyvatel i návštěvníků. Vytvořit podmínky pro zlepšení péče o děti a mládež či seniory.

2. Fiche: Zvyšme úlohu informačních technologií

Cíl: Podpořit rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) pro obyvatelstvo, místní veřejnou
správu, podnikatelské a jiné subjekty.

3. Chraňme naši přírodu

Cíl: Podpořit aktivity místních subjektů v oblasti zkvalitnění přírodního prostředí v území.

4. Fiche: Podpořme podnikání a služby

Cíl: Realizací vhodných aktivit podnikatelů, neziskových subjektů i obcí přispět k zvýšení podnikatelské
aktivity a tvorbě nových pracovních míst v území.
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy

Senioři

podpora drobného podnikání - vysoká míra nezaměstnanosti
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Plénum MAS, členská schůze mikroregionu
Datum schválení 2006
Rozvojová strategie www.mbudejovice.cz www.iecc.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
MAS má zájem spolupracovat se zahraničními MAS. Navazujeme kontakty zejména s rakouskými MAS.
Hlavní kontaktní osoba Robert Kubala
Telefon (mobil) 774405666
E-mail info@iecc.cz
Další kontaktní osoba Barbora Kotrbová
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Navázán kontakt s budoucí spoluprácí: ZUKUNFTSRAUM THAYALAND - OBLASTI BUDOUCNOSTI PODYJÍ
Podrobné informace
Region: Území MAS se rozkládá na území kraje Vysočina, které je součástí hospodářsky slabého regionu okresu Třebíč. Spadá pod NUTS II Jihovýchod. Celé území je ve srovnání s ukazateli za ČR ale i v kraji Vysočina, velmi řídce osídleno a současně je zde vysoká míra nezaměstnanosti. Partnerství: Integrovaná Územní Strategie MAS a SPL LEADER byly projednávány na veřejných setkáních 2005-2006, a následně aktualizovány během let 2007-2008. V současné době probíhá aktualizace SPL. Při moderaci byli využity služby RRA Vysočiny. Rozvojová strategie, Fiše: 1. Fiche: Žijme aktivně a zdravě cil: Vytvořit a zkvalitnit podmínky pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže, seniorů, místních obyvatel i návštěvníků. Vytvořit podmínky pro zlepšení péče o děti a mládež či seniory. 2. Fiche: Zvyšme úlohu informačních technologií Cíl: Podpořit rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) pro obyvatelstvo, místní veřejnou správu, podnikatelské a jiné subjekty. 3. Chraňme naši přírodu Cíl: Podpořit aktivity místních subjektů v oblasti zkvalitnění přírodního prostředí v území. 4. Fiche: Podpořme podnikání a služby Cíl: Realizací vhodných aktivit podnikatelů, neziskových subjektů i obcí přispět k zvýšení podnikatelské aktivity a tvorbě nových pracovních míst v území. Vlastní projekty MAS: Leader Vysočiny 2006, 2007 Finanční zabezpečení: Vlastními zdroji z komerční činnosti MAS. Připravujeme projekt spolupráce financovaný z ESF. Dosavadní výsledky: příklady zpracovaných žádostí a manažerovaných projektů jsou uvedeny na www.iecc.cz pod rubrikou refence.