Informace o místní akční skupině a regionu

Rakovnicko o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Rakovník (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Rozvoj regionu s využitím místního přírodního, lidského a historického potenciálu
Právní forma obecně prospěšná společnost
28238435
Datum registrace 19.2.2008
Sídlo Rakovník, Husovo náměstí 255, 269 01 Rakovník
Ulice a č. popisné/č. orientační Husovo nám. 255
Obec/Pošta Rakovník
PSČ 269 01
Telefon
Fax
Mobil 606 668 974
E-mail mas@rakovnicko.info
Vlastní www stránky http://mas.rakovnicko.info
Fiše strategického plánu LEADER
1. Zlepšení venkovského prostředí na Rakovnicku
2. Návrat společenského života do venkovských oblastí Rakovnicka
3. Občanské vybavení a služby
4. Osvětou a vzděláváním ke spokojenému životu
5. Osvětou a vzděláváním k rozvoji Rakovnicka
6. Zpět ke kořenům Rakovnicka
7. Turistická atraktivita regionu Rakovník
8. Spokojený návštěvník Rakovnicka
9. Podpora tradičním řemeslům a podnikání na Rakovnicku
10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku
11. Mikropodnikání na Rakovnicku
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé

Nezaměstnaní


děti a mládež
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Plénum MAS, obce v územní působnosti MAS
Datum schválení 18.10.2007
Rozvojová strategie www.mas-rakovnicko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Cestovní ruch, turistika, místní výrobky, řemesla, kulturní a volnočasové akce.
Hlavní kontaktní osoba Radomír Dvořák, ředitel společnosti
Telefon (mobil) 606 668 974
E-mail dvorak@krivoklatsko.cz
Další kontaktní osoba Andrea Medunová
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
Cíl: zvýšení kvality života ve venkovských oblastech, cestovní ruch. Cílová skupina: mladí lidé, nezaměstnaní Zájem spolupracovat se zahraničními skupinami: Slovensko, Německo, Polsko. Schopnost překládat z: angličtiny, němčiny. Krátká charakteristika, aktuální informace: Rakovnicko je známým turistickým regionem. Má typicky venkovské osídlení, velký podíl malých obcí, původní a zachovalou přírodu, velké množství prvků kulturního dědictví = oboje tvoří potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Historické souvislosti (vystěhování původního obyvatelstva a osídlení novými lidmi)si vyžadují vytvoření pozitivního vztahu ke svému bydlišti a okolí a zájmu o jeho udržitelný rozvoj se zřetelem na jeho výjimečnosti (CHKO Křivoklátsko, fenomén řeky Berounky, Rakovnická chmelařská oblast). V regionu je zapotřebí vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb místních a prostřednictvím kvalitních služeb získat zájem návštěvníků. Rakovnicko tvoří území 83 obcí. 86% jich je zapojeno do spolupráce, jejíž cílem je rozvoj regionu. Výrazným článkem místního partnerství je Svazek měst a obcí Rakovnicka, který se zasloužil o založení místní akční skupiny a následně založil svoji servisní organizaci Rakovnicko o. p. s., která organizuje a administruje činnost místní akční skupiny a působí jako organizace cestovního ruchu (destinační management). Obce i aktivní subjekty v cestovním ruchu chápou cestovní ruch jako významnou příležitost pro ekonomickou prosperitu regionu. Rakovnicko o. p. s. spolupracuje s turistickými cíli, koordinuje činnost informačních center, marketingově spolupracuje s poskytovateli služeb v cestovním ruchu. Rakovnicko o. p. s. je od svého vzniku hlavním článkem komunikace obcí, neziskových subjektů, podnikatelů i samotných obyvatel regionu. Vize Rakovnicka: NÁM a JIM NÁM znamená zajistit pro obyvatele Rakovnicka kvalitní prostředí pro život. Pod kvalitním prostředím si lze představit zdravou krajinu, kterou místní obyvatelé využívají jako ekonomický nástroj a místo pro odpočinek. JIM znamená nabídnout turistům a návštěvníkům tohoto regionu kvalitní prostředí - atraktivní místo pro rekreaci a trávení volného času. Představuje to vybudovat pro ně turistickou infrastrukturu, nabízet kvalitní a dostupné základní i doplňkové služby cestovního ruchu, poskytovat dostatek informací a zajišťovat řadu dalších aktivit vedoucích k rozvoji cestovního ruchu.