Informace o místní akční skupině a regionu

Podhůří Železných hor o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina)
Účel místní akční skupiny Poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Podhůří Železných hor.
Právní forma obecně prospěšná společnost
27494373
Datum registrace 7.3.2006
Sídlo Maleč 48
Ulice a č. popisné/č. orientační Maleč 48
Obec/Pošta Maleč
PSČ 582 76
Telefon 569 692 120
Fax 569 692 120
Mobil 602 206 995 (Ing.Filip)
E-mail obu@malec.cz
Vlastní www stránky www.podhurizeleznychhor.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Fiche č. 1 - Obnova a rozvoj vesnic
Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby
Fiche č. 3 - Kulturní dědictví venkova
Fiche č. 4 - Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích
Fiche č. 5 - Investice k posílení rekreační funkce lesa
Fiche č. 6 - Podpora mikropodniků
Fiche č. 7 - Podnikání v oblasti cestovního ruchu
Fiche č. 8 - Investice do zemědělských podniků
Fiche č. 9 - Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství
Fiche č. 10 - Investice do zemědělských a potravinářských produktů
Fiche č. 11 - Investice do lesnické techniky
Fiche č. 12 - Vzdělávání do oblasti podnikání a života na venkově
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženyobyvatelé regionu
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Správní rada o.p.s., SZIF Brno
Datum schválení 08/2007
Rozvojová strategie www.podhurizeleznychhor.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Ing. Karel Musílek, přeseda správní rady MAS
Telefon (mobil) 602 112 630
E-mail obu@malec.cz
Další kontaktní osoba Ing. Jaromír Filip, ředitel MAS; Jana Musílková, sekretariát MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE Ing. Jaromír Filip ředitel 605206995 laserwood@laserwood.cz
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
1. Území MAS se nachází na severní hranici kraje Vysočina a sousedí s Pardubickým krajem. Správním a ekonomickým centrem je město Chotěboř. Krajinný ráz je charakterizován relativně vysokou průměrnou nadmořskou výškou, vysokým podílem zemědělské půdy a výrazným geomorfologickým prvkem, kterým jsou Železné hory. Plocha území MAS vytváří značný potenciál na rozvoj cestovního ruchu. Z hlediska stavu životního prostředí se jedná o velmi zdravé území. 2. Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány: Správní rada, ředitel, dozorčí rada, programový výbor, výběrová komise, výkonný monitorovací výbor, valná hromada o.p.s. 3. Naprosto nedostatečná je místní nabídka služeb cestovního ruchu, zejména pak odpovídající spektrum ubytovacích kapacit. V současnosti zde funguje pouze jeden penzion a dva hotely, není zde žádný kemp a zcela chybí nabídka doplňkových služeb CR jako jsou půjčovny sportovních potřeb, zařízení pro vyjížďky na koních apod. Se zařízeními CR souvisí také infrastruktura pro trávení volného času, která je v území MAS velmi nedostatečná. Jedná se zejména o neexistenci koupališť a veřejných bazénů. 4. Fiche č. 1 - Obnova a rozvoj vesnic, Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby, Fiche č. 3 - Kulturní dědictví venkova, Fiche č. 4 - Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích, Fiche č. 5 - Investice k posílení rekreační funkce lesa, Fiche č. 6 - Podpora mikropodniků, Fiche č. 7 - Podnikání v oblasti cestovního ruchu, Fiche č. 8 - Investice do zemědělských podniků, Fiche č. 9 - Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství, Fiche č. 10 - Investice do zemědělských a potravinářských produktů, Fiche č. 11 - Investice do lesnické techniky, Fiche č. 12 - Vzdělávání do oblasti podnikání a života na venkově 5. - 6. - 7. Obce sdružené v MAS doposud úspěšně spolupracovaly v rámci Mikroregionu Podoubraví. Obce, podnikatelé, NNO i zemědělci na území MAS usilují o realizaci svých rozvojových projektů. V tomto úsilí narážejí na společné problémy (finanční, administrativní apod.), a proto se rozhodli spojit své síly a řešit tyto problémy společně v rámci MAS.