Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Nymburk (Kraj Středočeský)
Účel místní akční skupiny Zkvalitnění života na venkově
Právní forma občanské sdružení
27029182
Datum registrace 18.4.2006
Sídlo Loučeň 345, 289 37 Loučeň
Ulice a č. popisné/č. orientační 345
Obec/Pošta Loučeň
PSČ 289 37
Telefon
Fax
Mobil 739 510 290
E-mail mas.svatojirskyles@seznam.cz
Vlastní www stránky www.svatojirskyles-mas.cz/
Fiše strategického plánu LEADER
Hospodářský vývoj
Rozvoj kulturního dědictví
Bezpečnost obyvatel a ochrana jejich majetku
Rozvoj kvality veřejných služeb
Kvalita životního prostředí
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina
obyvatelé území
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada MAS Svatojiřský les
Datum schválení 26.06.2007
Rozvojová strategie www.svatojirskyles-mas.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
ano
Hlavní kontaktní osoba Mgr. Markéta Ottová,manažer
Telefon (mobil) 739 510 290
E-mail manager.svatojirskyles@seznam.cz
Další kontaktní osoba Luděk Beneš
Telefon (mobil) 605214434
E-mail benes@svatojirskyles-mas.cz
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Mgr. Markéta Ottová 739 510 290 manager.svatojirskyles@seznam.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Podrobné informace
MAS Svatojiřský les se nachází v severovýchodní části středočeského kraje, v severojižním urbánním pásu důležitých středočeských regionálních center Mladá Boleslav-Nymburk-Poděbrady-Kolín-Kutná Hora- Čáslav,která jsou od sebe málo vzdálena, soustřeďují významný průmyslový potenciál a jsou přirozenými centry sítě sídel venkovského typu. Na území MAS Svatojiřský les se nachází celkem 24 obcí, které zároveň tvoří Region Taxis Bohemia – dobrovolný svazek obcí. Region tvoří významnou část polabské nížiny přecházející do pahorkatiny loučeňského a lipeňského hřbetu. Blízkost Prahy a přirozená zachovalost lesních porostů dává zdejšímu kraji velké možnosti v rozvoji cestovního ruchu a zároveň je zde krajina zemědělsky intenzivně obdělávána. Slabou stránkou tohoto území je skutečnost,že v druhé polovině 20. století došlo k úbytku venkovského obyvatelstva, které se stěhovalo do měst za pracovní příležitostí. Potěšující je, že mladé páry zakládají své rodiny na venkově a počet dětí tak vzrůstá. Je proto nezbytné vytvářet rodinám takové podmínky, aby neutíkali zpět do měst. Zlepšujeme ovzduší, budujeme kanalizace, vodovody, infrastrukturu a nezapomínáme ani na volno-časové aktivity. Proto abychom toto vše mohli venkovu poskytnout, rozhodli jsme se získat více zkušeností a uzavřeli jsme partnerství s MASkami v sousedství. Vzájemně si vyměňujeme informace, spolupracujeme na společných programech a rozvíjíme tak venkov komplexněji. Našimi partnery jsou: MAS Podlipansko, která byla u zrodu naší MAS, MAS Říčansko, MAS Zlatý pruh polabí, MAS Polabí. Specifické cíle 1. Revitalizace a úprava veřejných prostranství a přírodních lokalit 2. Infrastruktura pro rozvoj spolupráce a partnerských vazeb vně i uvnitř regionu 3. Obnova a funkční oživení budov regionu pro využití v kultuře a cestovním ruchu 4. Rozvoj zemědělských činností se vztahem na životní prostředí, cestovní ruch, veřejné 5. služby a tradiční řemesla 6. Obnova, rekonstrukce a rozvoj spolkového a společenského života na daném území Řidící výbor ve spolupráci s programovým výborem se podílejí na přípravě strategie. Valná hromada jako nejvyšší orgán sdružení strategii schvaluje. Hodnocení a výběr projektů obstarává výběrová komise MAS. Svatojiřský les zaměstnává manažera, který se aktivně podílí na činnosti MAS. Dosavadní úspěchy V roce 2007 byla MAS Svatojiřský les úspěšná při podání žádosti do programu LEADER ČR. Výběrová komise vybrala celkem pět projektů mezi které se rozdělila částka Kč 2.250.000,- A to: Agro Luštěnice – Stroj na výrobu peletek, Obec Čachovice – Nákup MULTICAR M25 sklápěč, Obec Seletice – Společenská klubovna dobrovolných hasičů, Obec Budiměřice – Výstavba osvětlení a rozhlasu, Sokol Struhy – Přístavba šaten a WC V roce 2008 získala MAS Svatojiřský les dotaci v Programu rozvoje venkova Opatření III.3.1. Vzdělávání a informace. Tento projekt bude realizován v II. pololetí roku 2008 a I. pololetí roku 2009. Cílem MAS Svatojiřský les je zkvalitnění života na venkově, proto se snaží přinést do regionu nejen peníze, ale i život. Podílí se na pořádání různých akcí, aktivně zapojuje občany do dění na vesnicích a napomáhá svým členům a obcím, aby vzrůstaly.