Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Hlučínsko o.s.
Název místní akční skupiny
Okres Opava (Kraj Moravskoslezský)
Účel místní akční skupiny Tvořit a realizovat rozvojovou strategií regionu.
Právní forma občanské sdružení
27044939
Datum registrace 27.10.2006
Sídlo Mírové náměstí 24/23, Hlučín, 748 01
Ulice a č. popisné/č. orientační Výhon 182
Obec/Pošta Velké Hoštice
PSČ 74731
Telefon 553 764 082
Fax 553 764 282
Mobil 737 807 293
E-mail dagmar.q@seznam.cz
Vlastní www stránky www.mashlucinsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
Od roboty k práci
Značka : Vyrobeno ve Slezsku
Aby se nám zde dobře žilo
Ve vědění je síla
Nejen na koňském hřbetě je ráj světa
Ve zdravém těle zdravý duch
Zanechme odkaz dětem
LEADER+
Hlavní téma skupiny Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Jiné téma
Cílová skupina

Nezaměstnaní

Pracovníci a podniky zasažení restrukturalizací
Rozvojová strategie
Kdo ji schválil členská schůze- druhá opravená verze
Datum schválení 15.7.2008
Rozvojová strategie mashlucinsko.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Teuer Josef - předesa MAS
Telefon (mobil) 731 489 684
E-mail j.teuer@hosticka.cz
Další kontaktní osoba Quisková Dagmar - managerka MAS
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Quiskova Dagmar 737807293 553764282 dagmar.q@seznam.cz
DE
EN
Quisková Dagmar 737807293 553764282 dagmar.q@seznam.cz
Spolupráce se zahraničními partnery
LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, stowarzyszenie Branice ul. Szpitalna 18 48-130 Kietrz ul. Wojska Polskiego 21 IČ (regon) 160113119
Podrobné informace
MAS Hlučínsko o.s. se nachází mezi průmyslovými aglomeracemi Opavou a Ostravou ze severu v těsném sousedství s Polskem. V MAS Hlučínsko je zastoupeno 27 obcí Hlučínska, které jsou členy MAS prostřednictvím dvou mikroregionu – Svazku obcí mikroregionu Hlučínska a Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ. Na území se nachází 3 města (Hlučín, Kravaře a Dolní Benešov). Území spojuje hospodářský i historický vývoj, kdy od roku 1742 do února 1920 bylo toto území přičleněno k Prusku. Přirozeným vývojem navázala MAS Hlučínsko na partnerství s LGD Płaskowyź dobrej zemi v Polsku, která působí na území přilehlém severozápadně k území MAS Hlučínsko a máme proto mnohaletou společnou historií s touto příhraniční části Polského Slezska. Obě akční skupiny se společně podílely na zpracování Strategického plánu a zároveň také připravují některé společné akce. Společně se také zapojují do programu přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia. V MAS Hlučínsko má tuto spolupráci na starosti Programový výbor v čele s jejím předsedou. Kromě tohoto výboru má MAS-ka ještě Kontrolní a revizní komisi a Výběrovou a hodnotící komisi. Činnost MAS řídí předseda a dva místopředsedové, managerka zpracovává všechny informace, připravuje Strategický plán, projektové žádosti a podílí se na realizaci jednotlivých akcí. Hlavním cílem MAS je vstup do programu LEADER PLUS, přes kterou si chce získat finanční samostatnost a dále pak rozvíjet činnost na celém území zejména v oblasti historicko-kulturní, agroturistice, vzdělávání apod. s cílem zlepšení životního prostředí a vzájemných vztahů mezi lidmi na obou stranách hranice. Ve Strategickém plánu má MAS celkem 7 Fischí podle kterých má připravený budoucí vývoj oblasti Hlučínska. Naše MAS-ka je nejmladší na Opavsku má poměrně krátký vývoj, nevstoupila do žádného programu LEADER a proto nemá realizovaný žádný program.