Informace o místní akční skupině a regionu

Hradecký venkov o.p.s.
Název místní akční skupiny
Okres Hradec Králové (Kraj Královéhradecký)
Účel místní akční skupiny Rozvoj regionou
Právní forma obecně prospěšná společnost
27517730
Datum registrace 27.6.2007
Sídlo Nechanice, Husovo náměstí 83
Ulice a č. popisné/č. orientační Husovo náměstí 83
Obec/Pošta Nechanice
PSČ 503 15
Telefon 498 773 812
Fax 495 441 012
Mobil 724 186 825
E-mail kuthanova@horineves.cz
Vlastní www stránky www.hradeckyvenkov.cz
Fiše strategického plánu LEADER
v rozpracovanosti
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
ŽenyRozvojová strategie
Kdo ji schválil v rozpracovanosti
Datum schválení
Rozvojová strategie www.hradeckyvenkov.cz
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Jiří Pechar, předseda správní rady
Telefon (mobil) 498 773 812
E-mail info@hradeckyvenkov.cz
Další kontaktní osoba Jana Kuthanová, předsedkyně programového výboru
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
francouzský region CdC Pays Melois
Podrobné informace
Všestranný rozvoj celého území Hradeckého venkova založený na využití místního potenciálu v souladu s principy udržitelného rozvoje.Území v působnosti MAS Hradecký venkov je tvořeno správním územím svazků obcí Hustířanka, Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanická brázda. Zájmové území je typickou venkovskou oblastí v blízkosti velkých měst – v tomto případě krajského města - Hradce Králové, Dvora Králové nad Labem a Jaroměře. V území převládají malé obce – tj. obce do 500 obyvatel. Terén Hradeckého venkova je málo členitý. Rovinatá málo zvlněná jižní a střední část se mírně zvyšuje k severu. Při severovýchodní hranici Hradeckého venkova prudčeji spadá k řece Labi. Díky nízkým polohám, úrodné půdě a dobrým klimatickým podmínkám je v regionu intenzivně zastoupena oblast zemědělství. V regionu Hradecký venkov je vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu - kulturní turisticky atraktivní cíle a příjemné venkovské prostředí nabízející relativně kvalitní životní prostředí. Shodné znaky: - malé obce - zemědělské oblasti - kulturní památky - tradice spolkové činnosti Vzhledem ke krátké historii MAS jsme soustředili všechny síly na zpracování Integrované strategie a Strategického plánu Leader. V současné době je realizován projekt Vzdělávání a poradenství pro rozvoj Hradeckého venkova. Zkušennosti z POV- vzdělávání