Informace o místní akční skupině a regionu

Místní akční skupina Opavsko
Název místní akční skupiny
Okres Opava (Kraj Moravskoslezský)
Účel místní akční skupiny Podpora rozvoje venkovských regionů, navázání spolupráce mezi podnikateli, neziskovými organizacemi a samosprávou, koordinace rozličných zájmů.
Právní forma Sdružení právnických a fyzických osob
27023818
Datum registrace
Sídlo Hradec nad Moravicí
Ulice a č. popisné/č. orientační Opavská 228
Obec/Pošta Hradec nad Moravicí
PSČ 747 41
Telefon 553 783 928
Fax 553 783 928
Mobil 724 356 825
E-mail mstarosta@muhradec.cz
Vlastní www stránky www.masopavsko.cz
Fiše strategického plánu LEADER
1. Modernizace zemědělských podniků
2. Vzdělávání a informace pro konkurenceschopnost
3. Rozvoj nezemědělských aktivit
4. Nové podnikatelské aktivity
5. Rozvoj turistického ruchu
6. Obnova a rozvoj obcí regionu
7. Zlepšení občanského vybavení a služeb
LEADER+
Hlavní téma skupiny Co nejlepší využití místních přírodních a kulturních zdrojů (s vazbou na program Natura 2000)
Jiné téma
Cílová skupina Mladí lidé
Ženy
Nezaměstnaní


Rozvojová strategie
Kdo ji schválil Valná hromada
Datum schválení
Rozvojová strategie
Zájem spolupracovat se zahraničními MAS (LAG)
Ano - máme zájem o spolupráci se zahraničními MAS (LAG)
Hlavní kontaktní osoba Ing. Jiří Krist, předseda sdružení
Telefon (mobil) 724 790 088
E-mail krist@masopavsko.cz
Další kontaktní osoba Martin Krupa, manažer sdružení
Telefon (mobil)
E-mail
Zařazení MAS do LEADER
POV 2003
POV 2004
POV 2005
POV 2006
LEADER ČR 2004
LEADER ČR 2005
LEADER ČR 2006
LEADER ČR 2007
LEADER+ 2005-6 (realizace strategie)
LEADER+ 2005-6 (osvojování schopností)
1. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
1. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
2. výzva LEADER 2007-2013- žádosti
2. výzva LEADER 2007-2013 - schválené dotace
Národní síť MAS
projekty spolupráce 5. kolo
projekty spolupráce 7. kolo
projekty spolupráce 8. kolo
projekty spolupráce 10. kolo
projekty spolupráce 13. kolo
projekty spolupráce 15. kolo
projekty spolupráce 17. kolo
projekty spolupráce 19. kolo
Kontakt na osobu, která je schopna za MAS komunikovat
Jazyk Jméno Funkce Telefon Fax E-mail
EN Krupa Martin 724356825 starosta@mikolajice.cz
DE
EN
Spolupráce se zahraničními partnery
Slovensko - Místní akční skupina Terchová Polsko - Místní akční skupina ...
Podrobné informace
Každá skupina zapojená do programu (zemědělci, obce, mladí) přispěje do spolupracující sítě svým unikátním vkladem a v celku tak vznikne vyšší kvalita života v regionu Opavsko usílím a iniciativou zdola.